Nekoliko puta sam napravio bedan izbor u situacijama kada sam izbegavao potrebnu konfrontaciju.


nekoliko-puta-sam-napravio-bedan-izbor-u-situacijama-kada-sam-izbegavao-potrebnu-konfrontaciju
džon kliznekolikoputasamnapraviobedanizborsituacijamakadaizbegavaopotrebnukonfrontacijunekoliko putaputa samsam napravionapravio bedanbedan izboru situacijamasituacijama kadakada samsam izbegavaoizbegavao potrebnupotrebnu konfrontacijunekoliko puta samputa sam napraviosam napravio bedannapravio bedan izborbedan izbor uizbor u situacijamau situacijama kadasituacijama kada samkada sam izbegavaosam izbegavao potrebnuizbegavao potrebnu konfrontacijunekoliko puta sam napravioputa sam napravio bedansam napravio bedan izbornapravio bedan izbor ubedan izbor u situacijamaizbor u situacijama kadau situacijama kada samsituacijama kada sam izbegavaokada sam izbegavao potrebnusam izbegavao potrebnu konfrontacijunekoliko puta sam napravio bedanputa sam napravio bedan izborsam napravio bedan izbor unapravio bedan izbor u situacijamabedan izbor u situacijama kadaizbor u situacijama kada samu situacijama kada sam izbegavaosituacijama kada sam izbegavao potrebnukada sam izbegavao potrebnu konfrontaciju

Koliko god sam puta zašao među ljude uvek sam osetio da sam ponešto izgubio od svoje ličnosti. -Seneka
koliko-god-sam-puta-zaao-meu-ljude-uvek-sam-osetio-da-sam-poneto-izgubio-od-svoje-linosti
ej kolko sam puta otvorila fizider vise puta nego sto sam otvorila knjigu
ej-kolko-sam-puta-otvorila-fizider-vise-puta-nego-sto-sam-otvorila-knjigu
Stavio sam joj ruku ispod brade i pokušao vrlo nespretno da joj okrenem glavu prema meni. Nikada nisam bio opušten u takvim situacijama. Onda sam joj dao lagani poljubac. -Čarls Bukovski
stavio-sam-joj-ruku-ispod-brade-i-pokuao-vrlo-nespretno-da-joj-okrenem-glavu-prema-meni-nikada-nisam-bio-oputen-u-takvim-situacijama-onda-sam-joj-dao
Gledao sam Titanik kada sam se vratio kući iz bolnice. Znao sam da je moj IQ oštećen. -Stiven King
gledao-sam-titanik-kada-sam-se-vratio-kui-iz-bolnice-znao-sam-da-moj-iq-ote