Nema, bolan Marijane, gorčijeg pića od rastanka, ni crnjeg hljeba od samoće, ni teže smrti od čekanja.


nema-bolan-marijane-gorijeg-pia-od-rastanka-crnjeg-hljeba-od-samoe-tee-smrti-od-ekanja
ivo andricnemabolanmarijanegorčijegpićaodrastankacrnjeghljebasamoćetežesmrtičekanjabolan marijanegorčijeg pićapića odod rastankani crnjegcrnjeg hljebahljeba odod samoćeni težeteže smrtismrti odod čekanjagorčijeg pića odpića od rastankani crnjeg hljebacrnjeg hljeba odhljeba od samoćeni teže smrtiteže smrti odsmrti od čekanjagorčijeg pića od rastankani crnjeg hljeba odcrnjeg hljeba od samoćeni teže smrti odteže smrti od čekanjani crnjeg hljeba od samoćeni teže smrti od čekanja

Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće. -Artur Šopenhauer
kao-to-ljubav-prema-ivotu-zapravo-samo-strah-od-smrti-tako-i-drutvenost-ljudi-zapravo-nije-direktna-ona-se-naime-ne-zasniva-na-ljubavi-prema-drutvu
I posle Marijane..Marijana..Ti znas zasto..
i-posle-marijanemarijanati-znas-zasto
Oduvijek je bilo da ljubav ne zna dubine svoje dok ne dođe čas rastanka. -Kahlil Gibran
oduvijek-bilo-da-ljubav-ne-zna-dubine-svoje-dok-ne-doe-as-rastanka