Nema drugog grijeha do nemanja ljubavi. Imajte hrabrosti, budite sposobni da volite, makar ljubav djelovala izdajnički i užasno. Radujte se ljubavi. Radujte se pobjedi. Slijedite ono što vam srce nalaže.


nema-drugog-grijeha-do-nemanja-ljubavi-imajte-hrabrosti-budite-sposobni-da-volite-makar-ljubav-djelovala-izdajniki-i-uasno-radujte-se-ljubavi-radujte
paulo koeljonemadrugoggrijehadonemanjaljubaviimajtehrabrostibuditesposobnidavolitemakarljubavdjelovalaizdajničkiužasnoradujtesepobjedislijediteonotovamsrcenalaženema drugogdrugog grijehagrijeha dodo nemanjanemanja ljubaviimajte hrabrostibudite sposobnisposobni dada volitemakar ljubavljubav djelovaladjelovala izdajničkiizdajnički ii užasnoradujte sese ljubaviradujte sese pobjedislijedite onoono štošto vamvam srcesrce nalaženema drugog grijehadrugog grijeha dogrijeha do nemanjado nemanja ljubavibudite sposobni dasposobni da volitemakar ljubav djelovalaljubav djelovala izdajničkidjelovala izdajnički iizdajnički i užasnoradujte se ljubaviradujte se pobjedislijedite ono štoono što vamšto vam srcevam srce nalaže

Za većinu ljudi danas, pojam ljubavi podrazumeva da vas neko voli, a ne da ste vi sposobni da volite. -Erih From
za-veinu-ljudi-danas-pojam-ljubavi-podrazumeva-da-vas-neko-voli-a-ne-da-ste-vi-sposobni-da-volite
Nema iskrenije ljubavi, nego što je ljubav prema jelu. -Bernard Shaw
nema-iskrenije-ljubavi-nego-to-ljubav-prema-jelu
U ljubavi ne postoje pravila, srce odlučuje, i to što ono odluči jedino i važi. -Paulo Koeljo
u-ljubavi-ne-postoje-pravila-srce-odluuje-i-to-to-ono-odlui-jedino-i-vai
Život je kratak. Ne dozvolite da vam najbitnije reči ostanu neizrečene. Recite ljudima koje volite koliko ih volite, koliko vam znače.
ivot-kratak-ne-dozvolite-da-vam-najbitnije-rei-ostanu-neizreene-recite-ljudima-koje-volite-koliko-ih-volite-koliko-vam-znae