Nema goreg zla od loše žene, a ništa nije bolje stvoreno od dobre žene.


nema-goreg-zla-od-loe-ene-a-nije-bolje-stvoreno-od-dobre-ene
euripidnemagoregzlaodloeženenitanijeboljestvorenodobreženenema goreggoreg zlazla odod lošeloše ženeništa nijenije boljebolje stvorenostvoreno odod dobredobre ženenema goreg zlagoreg zla odzla od lošeod loše ženea ništa nijeništa nije boljenije bolje stvorenobolje stvoreno odstvoreno od dobreod dobre ženenema goreg zla odgoreg zla od lošezla od loše ženea ništa nije boljeništa nije bolje stvorenonije bolje stvoreno odbolje stvoreno od dobrestvoreno od dobre ženenema goreg zla od lošegoreg zla od loše ženea ništa nije bolje stvorenoništa nije bolje stvoreno odnije bolje stvoreno od dobrebolje stvoreno od dobre žene

Mene su žene - dobre žene - plašile, jer su možda htele dušu, a ja sam hteo da sačuvam taj deo sebe.Nema ništa nesnosnije od bogate žene.Nečinjenje dobra nije ništa bolje od činjenja zla.Kakve su da su, žene su mudrije i bolje od muškaraca. To pred njima ne treba reći, ali su muškarci glupi, sujetni, uobraženi, ne vrijede mnogo, među nama rečeno. I čudo je kako nas žene trpe.Lepota žene nije u odeći koju ona nosi, figuri o kojoj brine, niti u načinu na koji češlja svoju kosu. Lepota žene je u njenim očima, jer oči su vrata njenog srca, mesta gde ljubav počiva. Istinska lepota žene ogleda se u njenoj duši.Nema nesreće muškarčeve koju žena nije u stanju da sasvim neutralizira, ili veoma ublaži. Veličina žene je u velikim momentima; u sitnim događajima, ona je sitna.