Nema gorih ljudi od onih koji se protive prosvećenju i obrazovanju naroda. Takvi, da mogu, i sunce bi ugasili.


nema-gorih-ljudi-od-onih-koji-se-protive-prosveenju-i-obrazovanju-naroda-takvi-da-mogu-i-sunce-bi-ugasili
dositej obradovićnemagorihljudiodonihkojiseprotiveprosvećenjuobrazovanjunarodatakvidamogusuncebiugasilinema gorihgorih ljudiljudi odod onihonih kojikoji sese protiveprotive prosvećenjuprosvećenju ii obrazovanjuobrazovanju narodada mogui suncesunce bibi ugasilinema gorih ljudigorih ljudi odljudi od onihod onih kojionih koji sekoji se protivese protive prosvećenjuprotive prosvećenju iprosvećenju i obrazovanjui obrazovanju narodai sunce bisunce bi ugasilinema gorih ljudi odgorih ljudi od onihljudi od onih kojiod onih koji seonih koji se protivekoji se protive prosvećenjuse protive prosvećenju iprotive prosvećenju i obrazovanjuprosvećenju i obrazovanju narodai sunce bi ugasilinema gorih ljudi od onihgorih ljudi od onih kojiljudi od onih koji seod onih koji se protiveonih koji se protive prosvećenjukoji se protive prosvećenju ise protive prosvećenju i obrazovanjuprotive prosvećenju i obrazovanju naroda

Izuzetni ljudi mogu činiti izuzetne stvari, ali kurs sudbine jednog naroda biće uvek vođen ne samo prolaznim naporima jednog ili čak više izuzetnih ljudi nekog doba, već istrajnom moći tradicija jednog naroda.Svetu ne preti opasnost od ljudi koji čine zlo nego od onih koji to dopuštaju.Deset ljudi koji pricaju prave više buke od deset hiljada onih koji ćute.Vlast je veliko iskušenje i malo je onih koji mogu odoleti tom iskušenju.Dugi su i zamršeni računi i obračuni između onih koji imaju i ne daju i onih koji nemaju ništa do svojih potreba.Više ima onih koji su u posedu bogatstva, nego onih koji poseduju bogastvo.