Nema iznimne lepote koja nema nečeg neobičnog u proporciji.


nema-iznimne-lepote-koja-nema-neeg-neobinog-u-proporciji
fransis bejkonnemaiznimnelepotekojanemanečegneobičnogproporcijinema iznimneiznimne lepotelepote kojakoja nemanema nečegnečeg neobičnogneobičnog uu proporcijinema iznimne lepoteiznimne lepote kojalepote koja nemakoja nema nečegnema nečeg neobičnognečeg neobičnog uneobičnog u proporcijinema iznimne lepote kojaiznimne lepote koja nemalepote koja nema nečegkoja nema nečeg neobičnognema nečeg neobičnog unečeg neobičnog u proporcijinema iznimne lepote koja nemaiznimne lepote koja nema nečeglepote koja nema nečeg neobičnogkoja nema nečeg neobičnog unema nečeg neobičnog u proporciji

Od dve glavne vrednosti života, lepote i istine. Prvu nalazim u srcu koje voli, drugu u ruci koja deli. -Zoran Đinđić
od-dve-glavne-vrednosti-ivota-lepote-i-istine-prvu-nalazim-u-srcu-koje-voli-drugu-u-ruci-koja-deli
Nema toliko loše knjige, da u njoj nema i nešto dobro. -Maksim Gorki
nema-toliko-loe-knjige-da-u-njoj-nema-i-neto-dobro
Smrt rešava sve probleme. Nema ljudi, nema problema. -Josif Staljin
smrt-reava-sve-probleme-nema-ljudi-nema-problema
Nema te poezije koja bi mogla da se vine do onih visina do kojih dopire ljubav. -Rabindranat Tagor
nema-te-poezije-koja-bi-mogla-da-se-vine-do-onih-visina-do-kojih-dopire-ljubav
Ona koja je bogata duhom, nema novaca; ona koja ima novaca siromašna je duhom. Zbog toga sam ostao neženja. -Kazanova
ona-koja-bogata-duhom-nema-novaca-ona-koja-ima-novaca-siromana-duhom-zbog-toga-sam-ostao-neenja