Nema ludila od kojeg se čovjek ne može izliječiti, osim sujete.


nema-ludila-od-kojeg-se-ovjek-ne-moe-izlijeiti-osim-sujete
Žan-Žak rusonemaludilaodkojegsečovjeknemožeizliječitiosimsujetenema ludilaludila odod kojegkojeg sese čovjekčovjek nene možemože izliječitiosim sujetenema ludila odludila od kojegod kojeg sekojeg se čovjekse čovjek nečovjek ne možene može izliječitinema ludila od kojegludila od kojeg seod kojeg se čovjekkojeg se čovjek nese čovjek ne možečovjek ne može izliječitinema ludila od kojeg seludila od kojeg se čovjekod kojeg se čovjek nekojeg se čovjek ne možese čovjek ne može izliječiti

Nema ludila od kojeg se čovek ne može izlečiti, osim sujete. -Žan Žak Ruso
nema-ludila-od-kojeg-se-ovek-ne-moe-izleiti-osim-sujete
Psihoterapeutu, stari čovjek koji ne može reći zbogom životu, izgleda nemoćan i boležljiv kao i mladi čovjek koji se boji prigrliti ga. -Carl Jung
psihoterapeutu-stari-ovjek-koji-ne-moe-rei-zbogom-ivotu-izgleda-nemoan-i-boleljiv-kao-i-mladi-ovjek-koji-se-boji-prigrliti-ga
Čovjek može lako napraviti štetu, ali ne može svaki čovjek činiti dobro drugome. -Platon
ovjek-moe-lako-napraviti-tetu-ali-ne-moe-svaki-ovjek-initi-dobro-drugome