Nema moralnih ili nemoralnih knjiga. Knjige su napisane dobro ili loše. To je sve.


nema-moralnih-ili-nemoralnih-knjiga-knjige-su-napisane-dobro-ili-loe-to-sve
oskar vajldnemamoralnihilinemoralnihknjigaknjigesunapisanedobroloetosvenema moralnihmoralnih iliili nemoralnihnemoralnih knjigaknjige susu napisanenapisane dobrodobro iliili lošeje svenema moralnih ilimoralnih ili nemoralnihili nemoralnih knjigaknjige su napisanesu napisane dobronapisane dobro ilidobro ili lošenema moralnih ili nemoralnihmoralnih ili nemoralnih knjigaknjige su napisane dobrosu napisane dobro ilinapisane dobro ili lošenema moralnih ili nemoralnih knjigaknjige su napisane dobro ilisu napisane dobro ili loše

Odabrani su samo oni kojima lepe stvari znače samo lepotu. Ne postoji moralna ili nemoralna knjiga. Knjige su dobro ili loše napisane. To je sve. -Oskar Vajld
odabrani-su-samo-oni-kojima-lepe-stvari-znae-samo-lepotu-ne-postoji-moralna-ili-nemoralna-knjiga-knjige-su-dobro-ili-loe-napisane-to-sve
Ne postoje moralne ili nemoralne knjige. Knjige mogu biti dobro ili loše napisane. -Oskar Vajld
ne-postoje-moralne-ili-nemoralne-knjige-knjige-mogu-biti-dobro-ili-loe-napisane
Kada su ljudi puni zavisti, oni omalovažavaju sve, bilo da je dobro ili loše. -Tacit
kada-su-ljudi-puni-zavisti-oni-omalovaavaju-sve-bilo-da-dobro-ili-loe
Najsrećniji je onaj o kome svet najmanje govori, dobro ili loše. -Tomas Džeferson
najsreniji-onaj-o-kome-svet-najmanje-govori-dobro-ili-loe
Slikanje je najiskrenija umetnost u kojoj nema mogućnosti da varaš. Ili je dobro ili je loše. -Salvador Dali
slikanje-najiskrenija-umetnost-u-kojoj-nema-mogunosti-da-vara-ili-dobro-ili-loe