Nema na svetu tužnijeg prizora od mladog pesimiste.


nema-na-svetu-nijeg-prizora-od-mladog-pesimiste
mark tvennemanasvetutužnijegprizoraodmladogpesimistenema nana svetusvetu tužnijegtužnijeg prizoraprizora odod mladogmladog pesimistenema na svetuna svetu tužnijegsvetu tužnijeg prizoratužnijeg prizora odprizora od mladogod mladog pesimistenema na svetu tužnijegna svetu tužnijeg prizorasvetu tužnijeg prizora odtužnijeg prizora od mladogprizora od mladog pesimistenema na svetu tužnijeg prizorana svetu tužnijeg prizora odsvetu tužnijeg prizora od mladogtužnijeg prizora od mladog pesimiste

Nema tužnijeg prizora od mladog pesimiste. -Mark Tven
nema-nijeg-prizora-od-mladog-pesimiste
Nema ništa opasnijeg na svetu od iskrenog neznanja i svesne gluposti. -Martin Luter King
nema-opasnijeg-na-svetu-od-iskrenog-neznanja-i-svesne-gluposti
Nema ničeg moćnijeg na svetu od ideje do koje je došlo samo vreme. -Viktor Igo
nema-eg-monijeg-na-svetu-od-ideje-do-koje-dolo-samo-vreme
Nema ništa na svetu što se treba više ceniti od iskrenog prijateljstva. -Toma Akvinski
nema-na-svetu-to-se-treba-vie-ceniti-od-iskrenog-prijateljstva
Nema na svetu ružnih žena. Postoje samo žene koje ne znaju da bi s malo truda mogle da budu lepe. -Kristijan Dior
nema-na-svetu-runih-ena-postoje-samo-ene-koje-ne-znaju-da-bi-s-malo-truda-mogle-da-budu-lepe
Uvijek posuđujte pare od pesimiste. On ih svakako ne ocekuje nazad. -Oskar Vajld
uvijek-posuujte-pare-od-pesimiste-on-ih-svakako-ne-ocekuje-nazad