Nema na svetu ružnih žena. Postoje samo žene koje ne znaju da bi s malo truda mogle da budu lepe.


nema-na-svetu-runih-ena-postoje-samo-ene-koje-ne-znaju-da-bi-s-malo-truda-mogle-da-budu-lepe
kristijan diornemanasveturužnihženapostojesamoženekojeneznajudabimalotrudamoglebudulepenema nana svetusvetu ružnihružnih ženapostoje samosamo ženežene kojekoje nene znajuznaju dada bibi ss malomalo trudatruda moglemogle dada budubudu lepenema na svetuna svetu ružnihsvetu ružnih ženapostoje samo ženesamo žene koježene koje nekoje ne znajune znaju daznaju da bida bi sbi s malos malo trudamalo truda mogletruda mogle damogle da bududa budu lepenema na svetu ružnihna svetu ružnih ženapostoje samo žene kojesamo žene koje nežene koje ne znajukoje ne znaju dane znaju da biznaju da bi sda bi s malobi s malo trudas malo truda moglemalo truda mogle datruda mogle da budumogle da budu lepenema na svetu ružnih ženapostoje samo žene koje nesamo žene koje ne znajužene koje ne znaju dakoje ne znaju da bine znaju da bi sznaju da bi s maloda bi s malo trudabi s malo truda mogles malo truda mogle damalo truda mogle da budutruda mogle da budu lepe

Razlog zbog kojeg žene ne igraju fudbal je u tome da se jedanaest žena nikada ne bi mogle pojaviti na jednom mjestu u istoj odjeći. -Filips Diler
razlog-zbog-kojeg-ene-ne-igraju-fudbal-u-tome-da-se-jedanaest-ena-nikada-ne-bi-mogle-pojaviti-na-jednom-mjestu-u-istoj-odjei
Nema ničeg moćnijeg na svetu od ideje do koje je došlo samo vreme. -Viktor Igo
nema-eg-monijeg-na-svetu-od-ideje-do-koje-dolo-samo-vreme
Mnoge su mlade žene ponosne na svoju vrlinu, ali je vrlo malo ostarelih žena koje se svoje vrline sećaju sa preteranim ponosom. -Jovan Dučić
mnoge-su-mlade-ene-ponosne-na-svoju-vrlinu-ali-vrlo-malo-ostarelih-ena-koje-se-svoje-vrline-seaju-preteranim-ponosom
Postoje samo dvije vrste privlačnih ljudi, jedni koji znaju apsolutno sve i drugi koji ne znaju apsolutno ništa. -Oskar Vajld
postoje-samo-dvije-vrste-privlanih-ljudi-jedni-koji-znaju-apsolutno-sve-i-drugi-koji-ne-znaju-apsolutno
Lepota nije ništa, video sam lepe muškarce i lepe žene koji su bili nesrećni uprkos svojoj lepoti. -Herman Hese
lepota-nije-video-sam-lepe-mukarce-i-lepe-ene-koji-su-bili-nesre-uprkos-svojoj-lepoti