Nema ništa na svetu što se treba više ceniti od iskrenog prijateljstva.


nema-na-svetu-to-se-treba-vie-ceniti-od-iskrenog-prijateljstva
toma akvinskinemanitanasvetutosetrebaviecenitiodiskrenogprijateljstvanema ništaništa nana svetusvetu štošto sese trebatreba viševiše ceniticeniti odod iskrenogiskrenog prijateljstvanema ništa naništa na svetuna svetu štosvetu što sešto se trebase treba višetreba više cenitiviše ceniti odceniti od iskrenogod iskrenog prijateljstvanema ništa na svetuništa na svetu štona svetu što sesvetu što se trebašto se treba višese treba više cenititreba više ceniti odviše ceniti od iskrenogceniti od iskrenog prijateljstvanema ništa na svetu štoništa na svetu što sena svetu što se trebasvetu što se treba višešto se treba više cenitise treba više ceniti odtreba više ceniti od iskrenogviše ceniti od iskrenog prijateljstva

Nema ništa opasnijeg na svetu od iskrenog neznanja i svesne gluposti. -Martin Luter King
nema-opasnijeg-na-svetu-od-iskrenog-neznanja-i-svesne-gluposti
Usta su bez zuba što i mlin bez kamena i mnogo više treba ceniti zub nego dijamant. -Migel de Servantes
usta-su-bez-zuba-to-i-mlin-bez-kamena-i-mnogo-vie-treba-ceniti-zub-nego-dijamant
Novac nije nikada nikoga učinio srećnim - niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi. -Bendžamin Frenklin
novac-nije-nikada-nikoga-uinio-srenim-niti-e-nema-u-prirodi-novca-to-uzrokuje-srei-to-ga-ovek-vie-ima-sve-vie-ga-eli
Novac nije nikada nikoga učinio srećnim – niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi. -Bendžamin Frenklin
novac-nije-nikada-nikoga-uinio-srenim-niti-e-nema-u-prirodi-novca-to-uzrokuje-srei-to-ga-ovek-vie-ima-sve-vie-ga-eli
Ono što se treba ceniti je ozbiljnost – a ne broj eksperimenata. -Isak Njutn
ono-to-se-treba-ceniti-ozbiljnost-a-ne-broj-eksperimenata
Cenim nova prijateljstva, ona su kao ljubav koja nam je uvek potrebna, ali stara prijateljstva su više od ljubavi, jer su dio nas samih. -Meša Selimović
cenim-nova-prijateljstva-ona-su-kao-ljubav-koja-nam-uvek-potrebna-ali-stara-prijateljstva-su-vie-od-ljubavi-jer-su-dio-nas-samih