Nema neke koristi od sletanja na Mars ako smo glupi.


nema-neke-koristi-od-sletanja-na-mars-ako-smo-glupi
rej bredberinemanekekoristiodsletanjanamarsakosmoglupinema nekeneke koristikoristi odod sletanjasletanja nana marsmars akoako smosmo glupinema neke koristineke koristi odkoristi od sletanjaod sletanja nasletanja na marsna mars akomars ako smoako smo glupinema neke koristi odneke koristi od sletanjakoristi od sletanja naod sletanja na marssletanja na mars akona mars ako smomars ako smo glupinema neke koristi od sletanjaneke koristi od sletanja nakoristi od sletanja na marsod sletanja na mars akosletanja na mars ako smona mars ako smo glupi

Opasno je da budete iskreni ako niste i glupi.Ja sam ovde, ja ne idem nigde. Bez obzira na težinu povrede – osim ako je potpuno onesposobljavajuća – biću isti igrač koji sam i oduvek bio. Pronaćiću način da to uradim. Načiniću neke prepravke, neke promene, ali ja i dalje dolazim.Učenici, kada želite nešto da kažete, triput razmislite o tome pre nego što kažete. Govorite samo ako će vaše reči koristiti vama i drugima. Nemojte govoriti ako nema koristi.Nije žalost što često rđavi i glupi ljudi ipak dobro žive; žalost je samo kad glupi i zli ljudi otmu mesta pametnim i čestitim.Čovjek nerado postaje prijatelj neke žene, ako već može da joj bude ljubavnik.Čovek nerado postaje prijatelj neke žene, ako već može da joj bude ljubavnik.