Nema ništa nesnosnije od bogate žene.


nema-nesnosnije-od-bogate-ene
latinske poslovicenemanitanesnosnijeodbogateženenema ništaništa nesnosnijenesnosnije odod bogatebogate ženenema ništa nesnosnijeništa nesnosnije odnesnosnije od bogateod bogate ženenema ništa nesnosnije odništa nesnosnije od bogatenesnosnije od bogate ženenema ništa nesnosnije od bogateništa nesnosnije od bogate žene

Nema goreg zla od loše žene, a ništa nije bolje stvoreno od dobre žene. -Euripid
nema-goreg-zla-od-loe-ene-a-nije-bolje-stvoreno-od-dobre-ene
Nema ništa ogavnije od poštovanja koje se bazira na strahu. -Alber Kami
nema-ogavnije-od-potovanja-koje-se-bazira-na-strahu
Nema na svetu ružnih žena. Postoje samo žene koje ne znaju da bi s malo truda mogle da budu lepe. -Kristijan Dior
nema-na-svetu-runih-ena-postoje-samo-ene-koje-ne-znaju-da-bi-s-malo-truda-mogle-da-budu-lepe
Nema ništa opasnijeg na svetu od iskrenog neznanja i svesne gluposti. -Martin Luter King
nema-opasnijeg-na-svetu-od-iskrenog-neznanja-i-svesne-gluposti
Nema ništa na svetu što se treba više ceniti od iskrenog prijateljstva. -Toma Akvinski
nema-na-svetu-to-se-treba-vie-ceniti-od-iskrenog-prijateljstva
Budale i tvrdoglavci bogate advokate. -Pitagora
budale-i-tvrdoglavci-bogate-advokate