Nema nesreće muškarčeve koju žena nije u stanju ili da sasvim neutralizira , ili veoma ublaži.


nema-nesree-mukareve-koju-ena-nije-u-stanju-ili-da-sasvim-neutralizira-ili-veoma-ublai
jovan dučićnemanesrećemukarčevekojuženanijestanjuilidasasvimneutraliziraveomaublažinema nesrećenesreće muškarčevemuškarčeve kojukoju ženažena nijenije uu stanjustanju iliili dada sasvimsasvim neutraliziraneutralizirailiili veomaveoma ublažinema nesreće muškarčevenesreće muškarčeve kojumuškarčeve koju ženakoju žena niježena nije unije u stanjuu stanju ilistanju ili daili da sasvimda sasvim neutralizirasasvim neutraliziraili veomaili veoma ublažinema nesreće muškarčeve kojunesreće muškarčeve koju ženamuškarčeve koju žena nijekoju žena nije užena nije u stanjunije u stanju iliu stanju ili dastanju ili da sasvimili da sasvim neutralizirada sasvim neutraliziraili veoma ublažinema nesreće muškarčeve koju ženanesreće muškarčeve koju žena nijemuškarčeve koju žena nije ukoju žena nije u stanjužena nije u stanju ilinije u stanju ili dau stanju ili da sasvimstanju ili da sasvim neutraliziraili da sasvim neutralizira

Nema nesreće muškarčeve koju žena nije u stanju da sasvim neutralizira, ili veoma ublaži. Veličina žene je u velikim momentima; u sitnim događajima, ona je sitna. -Jovan Dučić
nema-nesree-mukareve-koju-ena-nije-u-stanju-da-sasvim-neutralizira-ili-veoma-ublai-veliina-ene-u-velikim-momentima-u-sitnim-dogaajima-ona-sitna
Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela. -Jovan Dučić
ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku