Nema ništa ogavnije od poštovanja koje se bazira na strahu.


nema-ogavnije-od-potovanja-koje-se-bazira-na-strahu
alber kaminemanitaogavnijeodpotovanjakojesebaziranastrahunema ništaništa ogavnijeogavnije odod poštovanjapoštovanja kojekoje sese bazirabazira nana strahunema ništa ogavnijeništa ogavnije odogavnije od poštovanjaod poštovanja kojepoštovanja koje sekoje se bazirase bazira nabazira na strahunema ništa ogavnije odništa ogavnije od poštovanjaogavnije od poštovanja kojeod poštovanja koje sepoštovanja koje se bazirakoje se bazira nase bazira na strahunema ništa ogavnije od poštovanjaništa ogavnije od poštovanja kojeogavnije od poštovanja koje seod poštovanja koje se bazirapoštovanja koje se bazira nakoje se bazira na strahu

Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja. -Sokrat
tamo-gde-ima-potovanja-ima-i-straha-meutim-tamo-gde-strah-ne-mora-uvek-biti-i-potovanja-jer-sam-strah-ima-daleko-vei-opseg-od-potovanja
Nema velikog književnog djela koje nije poniklo iz bola. Nema velikog stvaranja bez velikog bola. Sve se rodilo iz bola i krvi. Kao i dijete. -Jovan Dučić
nema-velikog-knjievnog-djela-koje-nije-poniklo-iz-bola-nema-velikog-stvaranja-bez-velikog-bola-sve-se-rodilo-iz-bola-i-krvi-kao-i-dijete
Dobra odluka se bazira na znanju, a ne na brojevima. -Platon
dobra-odluka-se-bazira-na-znanju-a-ne-na-brojevima
Nema ništa opasnijeg na svetu od iskrenog neznanja i svesne gluposti. -Martin Luter King
nema-opasnijeg-na-svetu-od-iskrenog-neznanja-i-svesne-gluposti
Nema ništa na svetu što se treba više ceniti od iskrenog prijateljstva. -Toma Akvinski
nema-na-svetu-to-se-treba-vie-ceniti-od-iskrenog-prijateljstva