Nema ništa opasnijeg na svetu od iskrenog neznanja i svesne gluposti.


nema-opasnijeg-na-svetu-od-iskrenog-neznanja-i-svesne-gluposti
martin luter kingnemanitaopasnijegnasvetuodiskrenogneznanjasvesneglupostinema ništaništa opasnijegopasnijeg nana svetusvetu odod iskrenogiskrenog neznanjaneznanja ii svesnesvesne glupostinema ništa opasnijegništa opasnijeg naopasnijeg na svetuna svetu odsvetu od iskrenogod iskrenog neznanjaiskrenog neznanja ineznanja i svesnei svesne glupostinema ništa opasnijeg naništa opasnijeg na svetuopasnijeg na svetu odna svetu od iskrenogsvetu od iskrenog neznanjaod iskrenog neznanja iiskrenog neznanja i svesneneznanja i svesne glupostinema ništa opasnijeg na svetuništa opasnijeg na svetu odopasnijeg na svetu od iskrenogna svetu od iskrenog neznanjasvetu od iskrenog neznanja iod iskrenog neznanja i svesneiskrenog neznanja i svesne gluposti

Nema ništa na svetu što se treba više ceniti od iskrenog prijateljstva. -Toma Akvinski
nema-na-svetu-to-se-treba-vie-ceniti-od-iskrenog-prijateljstva
Nema pouzdanijeg dokaza ljudskoj nerazboritosti i gluposti, no što je preterano samozadovoljstvo. -Erazmo Roterdamski
nema-pouzdanijeg-dokaza-ljudskoj-nerazboritosti-i-gluposti-no-to-preterano-samozadovoljstvo
Mi smo u opasnosti da uništimo sami sebe zbog naše pohlepe i gluposti. Ne smemo gledati samo ka nama na ovom malom i sve zagađenijem i sve prenaseljenijem svetu. -Stiven Hoking
mi-smo-u-opasnosti-da-unitimo-sami-sebe-zbog-nae-pohlepe-i-gluposti-ne-smemo-gledati-samo-ka-nama-na-ovom-malom-i-sve-zagaenijem-i-sve
Nema na svetu tužnijeg prizora od mladog pesimiste. -Mark Tven
nema-na-svetu-nijeg-prizora-od-mladog-pesimiste
Nema ničeg moćnijeg na svetu od ideje do koje je došlo samo vreme. -Viktor Igo
nema-eg-monijeg-na-svetu-od-ideje-do-koje-dolo-samo-vreme