Nema čoveka koji bi mogao da ti oduzme slobodnu volju.


nema-oveka-koji-bi-mogao-da-ti-oduzme-slobodnu-volju
epiktetnemačovekakojibimogaodatioduzmeslobodnuvoljunema čovekačoveka kojikoji bibi mogaomogao dada titi oduzmeoduzme slobodnuslobodnu voljunema čoveka kojičoveka koji bikoji bi mogaobi mogao damogao da tida ti oduzmeti oduzme slobodnuoduzme slobodnu voljunema čoveka koji bičoveka koji bi mogaokoji bi mogao dabi mogao da timogao da ti oduzmeda ti oduzme slobodnuti oduzme slobodnu voljunema čoveka koji bi mogaočoveka koji bi mogao dakoji bi mogao da tibi mogao da ti oduzmemogao da ti oduzme slobodnuda ti oduzme slobodnu volju

Čovek ne treba da smatra svoju materijalnu imovinu kao svoju, nego kao slobodnu za sve, da bi mogao da je podeli sa ostalima kada im je potrebno. -Toma Akvinski
ovek-ne-treba-da-smatra-svoju-materijalnu-imovinu-kao-svoju-nego-kao-slobodnu-za-sve-da-bi-mogao-da-podeli-ostalima-kada-im-potrebno
Nikada nisam sreo čoveka koji je tolika neznalica, a da nisam mogao nešto naučiti od njega. -Galileo Galilej
nikada-nisam-sreo-oveka-koji-tolika-neznalica-a-da-nisam-mogao-neto-nauiti-od-njega
Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi. -Poslovice korisnika
nije-ubica-samo-onaj-koji-nekom-ivot-oduzme-ve-i-onaj-koji-drugom-smrt-poeli
Nema čoveka koji će postati lider ako želi da uradi sve sam ili dobije sve zasluge za to što radi. -Dejl Karnegi
nema-oveka-koji-e-postati-lider-ako-eli-da-uradi-sve-sam-ili-dobije-sve-zasluge-za-to-to-radi
Prava vrednost čoveka sastoji se u tome, u kojoj meri je i u kom smislu mogao da se oslobodi svoga ja. -Albert Ajnštajn
prava-vrednost-oveka-sastoji-se-u-tome-u-kojoj-meri-i-u-kom-smislu-mogao-da-se-oslobodi-svoga-ja
Nema razlike između budale i mudrog čoveka kad su zaljubljeni. -Fjodor Dostojevski
nema-razlike-izmeu-budale-i-mudrog-oveka-kad-su-zaljubljeni