Nema čoveka koji će postati lider ako želi da uradi sve sam ili dobije sve zasluge za to što radi.


nema-oveka-koji-e-postati-lider-ako-eli-da-uradi-sve-sam-ili-dobije-sve-zasluge-za-to-to-radi
dejl karneginemačovekakojićepostatiliderakoželidauradisvesamilidobijezaslugezatotoradinema čovekačoveka kojikoji ćeće postatipostati liderlider akoako želiželi dada uradiuradi svesve samsam iliili dobijedobije svesve zaslugezasluge zašto radinema čoveka kojičoveka koji ćekoji će postatiće postati liderpostati lider akolider ako želiako želi daželi da uradida uradi sveuradi sve samsve sam ilisam ili dobijeili dobije svedobije sve zaslugesve zasluge zaza to štonema čoveka koji ćečoveka koji će postatikoji će postati liderće postati lider akopostati lider ako želilider ako želi daako želi da uradiželi da uradi sveda uradi sve samuradi sve sam ilisve sam ili dobijesam ili dobije sveili dobije sve zaslugedobije sve zasluge zazasluge za to štoza to što radinema čoveka koji će postatičoveka koji će postati liderkoji će postati lider akoće postati lider ako želipostati lider ako želi dalider ako želi da uradiako želi da uradi sveželi da uradi sve samda uradi sve sam iliuradi sve sam ili dobijesve sam ili dobije svesam ili dobije sve zaslugeili dobije sve zasluge zasve zasluge za to štozasluge za to što radi

Razumni idu sve nabolje, a nerazumni ili ostaju kako su bili, ili (što je verovatnije), ako se ne poboljšaju, a oni idu sve na gore. -Dositej Obradović
razumni-idu-sve-nabolje-a-nerazumni-ili-ostaju-kako-su-bili-ili-to-verovatnije-ako-se-ne-poboljaju-a-oni-idu-sve-na-gore
Sloboda čoveka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi. -Žan Žak Ruso
sloboda-oveka-nije-u-tome-da-moe-initi-sve-to-eli-nego-u-tome-da-ne-mora-initi-ono-to-ne-eli
Ljudi preziru sve one koji ne uspiju, a mrze one koji se uspnu iznad njih. Navikni se na prezir ako želis mir, ili na mržnju ako pristaneš na borbu. -Meša Selimović
ljudi-preziru-sve-one-koji-ne-uspiju-a-mrze-one-koji-se-uspnu-iznad-njih-navikni-se-na-prezir-ako-elis-mir-ili-na-mrnju-ako-pristane-na-borbu
Nema većih asketa od lenjih ljudi. Čega su se sve oni odrekli, u čemu sve nisu učestvovali, kakva su sve zadovoljstva sebi uskratili- samo zato što ih je mrzelo. -Duško Radović
nema-veih-asketa-od-lenjih-ljudi-ega-su-se-sve-oni-odrekli-u-emu-sve-nisu-uestvovali-kakva-su-sve-zadovoljstva-sebi-uskratili-samo-zato-to-ih-mrzelo
Ne brini ti, moj brajko, hoće li narod propasti ili neće, nego radi ono što si ti kadar! Pa ako svaki uradi onoliko koliko je kadar, neće narod nikad propasti. -Vuk Stefanović Karadžić
ne-brini-ti-moj-brajko-hoe-li-narod-propasti-ili-nee-nego-radi-ono-to-ti-kadar-pa-ako-svaki-uradi-onoliko-koliko-kadar-nee-narod-nikad-propasti