Nema potrebe da se plašimo svađa, suočavanja niti bilo kakvih problema, jer i zvezde se ponekad sudare pa i iz tog sudara nastane neki novi svet. Danas, ja znam – to se zove život.


nema-potrebe-da-se-plaimo-svaa-suoavanja-niti-bilo-kakvih-problema-jer-i-zvezde-se-ponekad-sudare-pa-i-iz-tog-sudara-nastane-neki-novi-svet-danas-ja
Čarli Čaplinnemapotrebedaseplaimosvađasuočavanjanitibilokakvihproblemajerzvezdeponekadsudarepaiztogsudaranastanenekinovisvetdanasjaznamtozoveživotnema potrebepotrebe dada sese plašimoplašimo svađasuočavanja nitiniti bilobilo kakvihkakvih problemajer ii zvezdezvezde sese ponekadponekad sudaresudare papa ii iziz togtog sudarasudara nastanenastane nekineki novinovi svetja znamznam –se zovezove životnema potrebe dapotrebe da seda se plašimose plašimo svađasuočavanja niti biloniti bilo kakvihbilo kakvih problemajer i zvezdei zvezde sezvezde se ponekadse ponekad sudareponekad sudare pasudare pa ipa i izi iz togiz tog sudaratog sudara nastanesudara nastane nekinastane neki novineki novi svetja znam –– to sese zove život

Nema potrebe da se plašimo svađa, suočavanja niti bilo kakvih problema, jer i zvezde se ponekad sudare pa i iz tog sudara nastane neki novi svet. Danas, ja znam: TO SE ZOVE ŽIVOT. -Čarli Čaplin
nema-potrebe-da-se-plaimo-svaa-suoavanja-niti-bilo-kakvih-problema-jer-i-zvezde-se-ponekad-sudare-pa-i-iz-tog-sudara-nastane-neki-novi-svet-danas-ja
Nigde ne piše u Bibliji, bilo stari ili novi zavet, gde kaže „Ako veruješ u Mene, nećeš imati nikakvih problema.“ -Rej Čarls
nigde-ne-pie-u-bibliji-bilo-stari-ili-novi-zavet-gde-kae-ako-veruje-u-mene-nee-imati-nikakvih-problema
Nema potrebe da zamišljamo kako će svet nestati u vatri ili ledu. Postoje još dve mogućnosti: jedna je papirologija, druga je nostalgija. -Frenk Zapa
nema-potrebe-da-zamiljamo-kako-e-svet-nestati-u-vatri-ili-ledu-postoje-jo-dve-mogunosti-jedna-papirologija-druga-nostalgija
Uvjerio sam se da čovjek na kraju uvek podlegne iskušenju. Nema tog stvorenja na kugli zemaljskoj koje ne bi pod određenim uslovima, bilo kadro da učini zlo. -Paulo Koeljo
uvjerio-sam-se-da-ovjek-na-kraju-uvek-podlegne-iskuenju-nema-tog-stvorenja-na-kugli-zemaljskoj-koje-ne-bi-pod-odreenim-uslovima-bilo-kadro-da-uini-zlo