Nema razlike između budale i mudrog čoveka kad su zaljubljeni.


nema-razlike-izmeu-budale-i-mudrog-oveka-kad-su-zaljubljeni
fjodor dostojevskinemarazlikeizmeđubudalemudrogčovekakadsuzaljubljeninema razlikerazlike izmeđuizmeđu budalebudale ii mudrogmudrog čovekačoveka kadkad susu zaljubljeninema razlike izmeđurazlike između budaleizmeđu budale ibudale i mudrogi mudrog čovekamudrog čoveka kadčoveka kad sukad su zaljubljeninema razlike između budalerazlike između budale iizmeđu budale i mudrogbudale i mudrog čovekai mudrog čoveka kadmudrog čoveka kad sučoveka kad su zaljubljeninema razlike između budale irazlike između budale i mudrogizmeđu budale i mudrog čovekabudale i mudrog čoveka kadi mudrog čoveka kad sumudrog čoveka kad su zaljubljeni

Svakom je njegova visina najviša. I kad pijanstvo visine zavrti čoveku mozak, onda nema mere ni razlike. Nema viših ni nižih tornjeva. Sve su vrtoglavice jednake. -Ivo Andrić
svakom-njegova-visina-najvia-i-kad-pijanstvo-visine-zavrti-oveku-mozak-onda-nema-mere-razlike-nema-viih-ih-tornjeva-sve-su-vrtoglavice-jednake
vakom je njegova visina najviša. I kad pijanstvo visine zavrti čoveku mozak, onda nema mere ni razlike. Nema viših ni nižih tornjeva. Sve su vrtoglavice jednake. -Ivo Andrić
vakom-njegova-visina-najvia-i-kad-pijanstvo-visine-zavrti-oveku-mozak-onda-nema-mere-razlike-nema-viih-ih-tornjeva-sve-su-vrtoglavice-jednake
Cilj mudrog čoveka nije da obezbedi zadovoljstvo, nego da izbegne bol. -Aristotel
cilj-mudrog-oveka-nije-da-obezbedi-zadovoljstvo-nego-da-izbegne-bol
Razlika između lažnih i pravih sećanja je poput razlike u draguljima - uvijek se oni lažni čine da su stvarniji i sjajniji. -Zoran Đinđić
razlika-izmeu-nih-i-pravih-seanja-poput-razlike-u-draguljima-uvijek-se-oni-ine-da-su-stvarniji-i-sjajniji
Razlika između lažnih i pravih sećanja je poput razlike u draguljima – uvijek se oni lažni čine da su stvarniji i sjajniji. -Zoran Đinđić
razlika-izmeu-nih-i-pravih-seanja-poput-razlike-u-draguljima-uvijek-se-oni-ine-da-su-stvarniji-i-sjajniji
Podela između mudraca i budale je mnogo tananija nego paukova mreža. -Halil Džubran
podela-izmeu-mudraca-i-budale-mnogo-tananija-nego-paukova-mrea