Nema sumnje da je potreba za hranom još uvek najglavniji uzrok velikim političkim događajima.


nema-sumnje-da-potreba-za-hranom-jo-uvek-najglavniji-uzrok-velikim-politikim-dogaajima
bertrand raselnemasumnjedapotrebazahranomjouveknajglavnijiuzrokvelikimpolitičkimdogađajimanema sumnjesumnje dada jeje potrebapotreba zaza hranomhranom jošjoš uvekuvek najglavnijinajglavniji uzrokuzrok velikimvelikim političkimpolitičkim događajimanema sumnje dasumnje da jeda je potrebaje potreba zapotreba za hranomza hranom jošhranom još uvekjoš uvek najglavnijiuvek najglavniji uzroknajglavniji uzrok velikimuzrok velikim političkimvelikim političkim događajimanema sumnje da jesumnje da je potrebada je potreba zaje potreba za hranompotreba za hranom jošza hranom još uvekhranom još uvek najglavnijijoš uvek najglavniji uzrokuvek najglavniji uzrok velikimnajglavniji uzrok velikim političkimuzrok velikim političkim događajimanema sumnje da je potrebasumnje da je potreba zada je potreba za hranomje potreba za hranom jošpotreba za hranom još uvekza hranom još uvek najglavnijihranom još uvek najglavniji uzrokjoš uvek najglavniji uzrok velikimuvek najglavniji uzrok velikim političkimnajglavniji uzrok velikim političkim događajima

Nema nesreće muškarčeve koju žena nije u stanju da sasvim neutralizira, ili veoma ublaži. Veličina žene je u velikim momentima; u sitnim događajima, ona je sitna. -Jovan Dučić
nema-nesree-mukareve-koju-ena-nije-u-stanju-da-sasvim-neutralizira-ili-veoma-ublai-veliina-ene-u-velikim-momentima-u-sitnim-dogaajima-ona-sitna
Veličina žene je u velikim momentima, u sitnim događajima ona je sitna. -Jovan Dučić
veliina-ene-u-velikim-momentima-u-sitnim-dogaajima-ona-sitna
Sve laži, sve pakosti, sva nespokojstva ovog sveta dolaze iz sumnje. Da nema sumnje ne bi bilo toliko zla. -Žarko Laušević
sve-i-sve-pakosti-sva-nespokojstva-ovog-sveta-dolaze-iz-sumnje-da-nema-sumnje-ne-bi-bilo-toliko-zla
Status veze: U vezi sa hranom
status-veze-u-vezi-hranom
Nema potrebe da zamišljamo kako će svet nestati u vatri ili ledu. Postoje još dve mogućnosti: jedna je papirologija, druga je nostalgija. -Frenk Zapa
nema-potrebe-da-zamiljamo-kako-e-svet-nestati-u-vatri-ili-ledu-postoje-jo-dve-mogunosti-jedna-papirologija-druga-nostalgija