Nema sunca bez svetlosti ni čoveka bez ljubavi.


nema-sunca-bez-svetlosti-oveka-bez-ljubavi
getenemasuncabezsvetlostičovekaljubavinema suncasunca bezbez svetlostisvetlosti nini čovekačoveka bezbez ljubavinema sunca bezsunca bez svetlostibez svetlosti nisvetlosti ni čovekani čoveka bezčoveka bez ljubavinema sunca bez svetlostisunca bez svetlosti nibez svetlosti ni čovekasvetlosti ni čoveka bezni čoveka bez ljubavinema sunca bez svetlosti nisunca bez svetlosti ni čovekabez svetlosti ni čoveka bezsvetlosti ni čoveka bez ljubavi

Nema stvorenja bez ljubavi, ni prave ljubavi bez ljubomore, ni ljubomore bez varanja, ni varanja bez razloga! :) ♥Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Brak bez djece je dan bez sunca.Dan bez vina, dan bez sunca.Nema čoveka bez boli, a ako ga ima, onda to nije čovek.Nema svadbe bez suza, niti pogreba bez smeha.