Nema svadbe bez suza, niti pogreba bez smeha.


nema-svadbe-bez-suza-niti-pogreba-bez-smeha
italijanske poslovicenemasvadbebezsuzanitipogrebasmehanema svadbesvadbe bezbez suzaniti pogrebapogreba bezbez smehanema svadbe bezsvadbe bez suzaniti pogreba bezpogreba bez smehanema svadbe bez suzaniti pogreba bez smeha

Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve.Ljubav bez lepote je kao cveće bez mirisa, a tek plodovi bez semenki … Život, ljubav i lepota jesu Sveto trojstvo u jednome slobodnom, nezavisnom biću; ono se ne može menjati, niti odvajati.Nema sunca bez svetlosti ni čoveka bez ljubavi.Nema stvorenja bez ljubavi, ni prave ljubavi bez ljubomore, ni ljubomore bez varanja, ni varanja bez razloga! :) ♥Dan bez smeha je izgubljen dan.