Nema ništa teže, a samim time ni vrednije, nego biti u mogućnosti da donosiš odluke.


nema-tee-a-samim-time-vrednije-nego-biti-u-mogunosti-da-donosi-odluke
napoleon bonapartanemanitatežesamimtimevrednijenegobitimogućnostidadonosiodlukenema ništaništa težesamim timetime nini vrednijenego bitibiti uu mogućnostimogućnosti dada donosišdonosiš odlukenema ništa težea samim timesamim time nitime ni vrednijenego biti ubiti u mogućnostiu mogućnosti damogućnosti da donosišda donosiš odlukea samim time nisamim time ni vrednijenego biti u mogućnostibiti u mogućnosti dau mogućnosti da donosišmogućnosti da donosiš odlukea samim time ni vrednijenego biti u mogućnosti dabiti u mogućnosti da donosišu mogućnosti da donosiš odluke

Nema veće vlasti nego vlasti nad samim sobom i svojim slabostima -Baltasar Gracian y Morales
nema-vee-vlasti-nego-vlasti-nad-samim-sobom-i-svojim-slabostima
Moj problem je, pretpostavljam, u načinu na koji se izražavam. Morate biti sa mnom 50 godina pre nego budete u mogućnosti da shvatite o čemu ja to pričam. -Al Paćino
moj-problem-pretpostavljam-u-nainu-na-koji-se-izraavam-morate-biti-mnom-50-godina-pre-nego-budete-u-mogunosti-da-shvatite-o-emu-ja-to-priam