Nema toga zida što se ne probija ljudskijem glavama.


nema-toga-zida-to-se-ne-probija-ljudskijem-glavama
matija bećkovićnematogazidatoseneprobijaljudskijemglavamanema togatoga zidazida štošto sese nene probijaprobija ljudskijemljudskijem glavamanema toga zidatoga zida štozida što sešto se nese ne probijane probija ljudskijemprobija ljudskijem glavamanema toga zida štotoga zida što sezida što se nešto se ne probijase ne probija ljudskijemne probija ljudskijem glavamanema toga zida što setoga zida što se nezida što se ne probijašto se ne probija ljudskijemse ne probija ljudskijem glavama

Nema veće nesreće od toga da čovek ne zna da se zadovolji onim što ima; nema većeg greha od želje za sticanjem. -Lao Ce
nema-vee-nesree-od-toga-da-ovek-ne-zna-da-se-zadovolji-onim-to-ima-nema-veeg-greha-od-elje-za-sticanjem
Nikad ne razmišljam o sebi kao o ikoni. Ono što je u glavama drugih ljudi, nije u mojoj. Ja samo radim svoj posao. -Odri Hepbern
nikad-ne-razmiljam-o-sebi-kao-o-ikoni-ono-to-u-glavama-drugih-ljudi-nije-u-mojoj-ja-samo-radim-svoj-posao
Cela nauka o tome kako biti srećan je cenjenje i voljenje toga što imamo, umesto toga što nemamo. -Vudi Alen
cela-nauka-o-tome-kako-biti-srean-cenjenje-i-voljenje-toga-to-imamo-umesto-toga-to-nemamo
Ono što jedan pisac može da stvori sam u svoja četiri zida, nijedna vlast ne može lako da uništi. -Salman Rušdi
ono-to-jedan-pisac-moe-da-stvori-sam-u-svoja-etiri-zida-nijedna-vlast-ne-moe-lako-da-uniti