Nema veće vlasti nego vlasti nad samim sobom i svojim slabostima


nema-vee-vlasti-nego-vlasti-nad-samim-sobom-i-svojim-slabostima
baltasar gracian y moralesnemavećevlastinegonadsamimsobomsvojimslabostimanema većeveće vlastivlasti negonego vlastivlasti nadnad samimsamim sobomsobom ii svojimsvojim slabostimanema veće vlastiveće vlasti negovlasti nego vlastinego vlasti nadvlasti nad samimnad samim sobomsamim sobom isobom i svojimi svojim slabostimanema veće vlasti negoveće vlasti nego vlastivlasti nego vlasti nadnego vlasti nad samimvlasti nad samim sobomnad samim sobom isamim sobom i svojimsobom i svojim slabostimanema veće vlasti nego vlastiveće vlasti nego vlasti nadvlasti nego vlasti nad samimnego vlasti nad samim sobomvlasti nad samim sobom inad samim sobom i svojimsamim sobom i svojim slabostima

Ko ima vlast nad samim sobom, može da ide uzdignutog čela. -Sofokle
ko-ima-vlast-nad-samim-sobom-moe-da-ide-uzdignutog-ela
Smatram hrabrijim onoga koji prevlada svoje želje, nego onoga koji pobedi svoje neprijatelje; jer najteža bitka je nad samim sobom. -Aristotel
smatram-hrabrijim-onoga-koji-prevlada-svoje-elje-nego-onoga-koji-pobedi-svoje-neprijatelje-jer-najtea-bitka-nad-samim-sobom
Idealna nenasilna država bi bio poredak bez vlasti. -Mahatma Gandi
idealna-nenasilna-drava-bi-bio-poredak-bez-vlasti
Ljubomora je najveće nespokojstvo, i nasilje nad sobom i nad drugima. -Jovan Dučić
ljubomora-najvee-nespokojstvo-i-nasilje-nad-sobom-i-nad-drugima
Vlasti su od Boga. Vi blagočestivi hrišćani trebate poštovati vlasti i pokoravati im se jer je i Hrist rekao: “Poštujte neprijatelje svoje”. -Stevan Sremac
vlasti-su-od-boga-vi-blagoestivi-hrianitrebate-potovati-vlasti-i-pokoravati-im-se-jer-i-hrist-rekao-potujte-neprijatelje-svoje