Nema velikog književnog djela koje nije poniklo iz bola. Nema velikog stvaranja bez velikog bola. Sve se rodilo iz bola i krvi. Kao i dijete.


nema-velikog-knjievnog-djela-koje-nije-poniklo-iz-bola-nema-velikog-stvaranja-bez-velikog-bola-sve-se-rodilo-iz-bola-i-krvi-kao-i-dijete
jovan dučićnemavelikogknjiževnogdjelakojenijeponikloizbolastvaranjabezsveserodilobolakrvikaodijetenema velikogvelikog književnogknjiževnog djeladjela kojekoje nijenije ponikloponiklo iziz bolanema velikogvelikog stvaranjastvaranja bezbez velikogvelikog bolasve sese rodilorodilo iziz bolabola ii krvikao ii dijetenema velikog književnogvelikog književnog djelaknjiževnog djela kojedjela koje nijekoje nije poniklonije poniklo izponiklo iz bolanema velikog stvaranjavelikog stvaranja bezstvaranja bez velikogbez velikog bolasve se rodilose rodilo izrodilo iz bolaiz bola ibola i krvikao i dijetenema velikog književnog djelavelikog književnog djela kojeknjiževnog djela koje nijedjela koje nije poniklokoje nije poniklo iznije poniklo iz bolanema velikog stvaranja bezvelikog stvaranja bez velikogstvaranja bez velikog bolasve se rodilo izse rodilo iz bolarodilo iz bola iiz bola i krvinema velikog književnog djela kojevelikog književnog djela koje nijeknjiževnog djela koje nije poniklodjela koje nije poniklo izkoje nije poniklo iz bolanema velikog stvaranja bez velikogvelikog stvaranja bez velikog bolasve se rodilo iz bolase rodilo iz bola irodilo iz bola i krvi

Kada ga pogodi osećaj bola, neuk čovek oseća dva bola, telesni i mentalni. Ali mudrac, kada ga pogodi osećaj bola oseća samo jedan bol, telesni, ali ne i mentalni. -Buda
kada-ga-pogodi-oseaj-bola-neuk-ovek-osea-dva-bola-telesni-i-mentalni-ali-mudrac-kada-ga-pogodi-oseaj-bola-osea-samo-jedan-bol-telesni-ali-ne-i
Kada pređe granicu bola duh ojača. Želje iz svakodnevnog života gube smisao i čovjek se pročišćava. Patnja dolazi od želje, a ne od bola. -Paulo Koeljo
kada-pree-granicu-bola-duh-ojaa-elje-iz-svakodnevnog-ivota-gube-smisao-i-ovjek-se-proiava-patnja-dolazi-od-elje-a-ne-od-bola
Velika ambicija je strast velikog karaktera. Ljudi obdareni njome mogu raditi vrlo dobre ili vrlo loše stvari. Sve zavisi od principa koji ih usmeravaju. -Napoleon Bonaparta
velika-ambicija-strast-velikog-karaktera-ljudi-obdareni-njome-mogu-raditi-vrlo-dobre-ili-vrlo-loe-stvari-sve-zavisi-od-principa-koji-ih-usmeravaju