Nemam dovoljno srednjih prstiju da ti kažem šta mislim o tebi xD


nemam-dovoljno-srednjih-prstiju-da-ti-kaem-mislim-o-tebi-xd
nemamdovoljnosrednjihprstijudatikažemtamislimtebixdnemam dovoljnodovoljno srednjihsrednjih prstijuprstiju dada titi kažemkažem štašta mislimmislim oo tebitebi xdnemam dovoljno srednjihdovoljno srednjih prstijusrednjih prstiju daprstiju da tida ti kažemti kažem štakažem šta mislimšta mislim omislim o tebio tebi xdnemam dovoljno srednjih prstijudovoljno srednjih prstiju dasrednjih prstiju da tiprstiju da ti kažemda ti kažem štati kažem šta mislimkažem šta mislim ošta mislim o tebimislim o tebi xdnemam dovoljno srednjih prstiju dadovoljno srednjih prstiju da tisrednjih prstiju da ti kažemprstiju da ti kažem štada ti kažem šta mislimti kažem šta mislim okažem šta mislim o tebišta mislim o tebi xd

Nemam dovoljno srednjih prstiju da ti kažem šta mislim o tebi xD
nemam-dovoljno-srednjih-prstiju-da-ti-kaem-mislim-o-tebi-xd
Nemam prava da umanjim nečiju vrednost. Nije bitno šta ja mislim o nekome, već šta taj neko misli o sebi. Umanjiti nečije samopoštovanje je greh. -Antoan de Sent Egziperi
nemam-prava-da-umanjim-neiju-vrednost-nije-bitno-ja-mislim-o-nekome-ve-taj-neko-misli-o-sebi-umanjiti-neije-samopotovanje-greh
Da ja tebi kažem ne, došao je i taj dan …
da-ja-tebi-kaem-ne-doao-i-taj-dan
Nemam ja vremena da celu noc mislim na tebe, sutra se rano ustaje…Laku noc xD
nemam-ja-vremena-da-celu-noc-mislim-na-tebe-sutra-se-rano-ustajelaku-noc-xd
Ako stvarno mislim da je loše, onda kažem da je loše - bilo da je muškarac, žena, dete, pas. Žene su toliko osetljive da misle da su posebne. To je njihov problem. -Čarls Bukovski
ako-stvarno-mislim-da-loe-onda-kaem-da-loe-bilo-da-mukarac-ena-dete-ene-su-toliko-osetljive-da-misle-da-su-posebne-to-njihov-problem