Nemam idola. Ono čemu se divim su rad, upornost i sposobnost.


nemam-idola-ono-emu-se-divim-su-rad-upornost-i-sposobnost
ajrton senanemamidolaonočemusedivimsuradupornostsposobnostnemam idolaono čemučemu sese divimdivim susu radupornost ii sposobnostono čemu sečemu se divimse divim sudivim su radupornost i sposobnostono čemu se divimčemu se divim suse divim su radono čemu se divim sučemu se divim su rad

Ono u šta verujete ima veću moć nego ono o čemu sanjate, šta priželjkujete ili čemu se nadate. -Opra Vinfri
ono-u-verujete-ima-veu-mo-nego-ono-o-emu-sanjate-prieljkujete-ili-emu-se-nadate
More je sve. Ono pokriva sedam desetina zemljine površine. Ono odiše čistoćom i zdravljem. Ono je beskrajna pustinja, gde čovek nikada nije usamljen, jer oseća da život ključa na sve strane. -Žil Vern
more-sve-ono-pokriva-sedam-desetina-zemljine-povrine-ono-odie-istoom-i-zdravljem-ono-beskrajna-pustinja-gde-ovek-nikada-nije-usamljen-jer-osea-da
Moj politički ideal je demokratija. Poštujmo svakog čoveka kao biće i ne pravimo ni od koga idola. -Zoran Đinđić
moj-politiki-ideal-demokratija-potujmo-svakog-oveka-kao-bie-i-ne-pravimo-od-koga-idola
Ubeđen sam da je čista upornost polovina onoga što razdvaja uspešne preduzetnike od neuspešnih. -Stiv Džobs
ube-sam-da-ista-upornost-polovina-onoga-to-razdvaja-uspene-preduzetnike-od-neuspenih