Nemo nascitur sapiens, sed fit. – Nitko se ne rodi mudar.


nemo-nascitur-sapiens-sed-fit-nitko-se-ne-rodi-mudar
latinske poslovicenemonascitursapienssedfitnitkosenerodimudarnemo nasciturnascitur sapienssed fit– nitkonitko sese nene rodirodi mudarnemo nascitur sapiens– nitko senitko se nese ne rodine rodi mudar– nitko se nenitko se ne rodise ne rodi mudar– nitko se ne rodinitko se ne rodi mudar

Čovek kad se rodi, rodi se sa sekirom u ustima. Tako onaj čiji govor nije odmeren seče sebe tom sekirom. -Gotama Buda
ovek-kad-se-rodi-rodi-se-sekirom-u-ustima-tako-onaj-iji-govor-nije-odmeren-see-sebe-tom-sekirom
Ko tebe voli taj će zakasniti da se na vreme leči i da se ponovo rodi. -Matija Bećković
ko-tebe-voli-taj-e-zakasniti-da-se-na-vreme-i-i-da-se-ponovo-rodi