Nemoj biti ljuta da nebudeš žuta, vede budi dobra da ne budeš modra.


nemoj-biti-ljuta-da-nebude-uta-vede-budi-dobra-da-ne-bude-modra
hrvatske poslovicenemojbitiljutadanebudežutavedebudidobranebudemodranemoj bitibiti ljutaljuta dada nebudešnebudeš žutavede budibudi dobradobra dada nene budešbudeš modranemoj biti ljutabiti ljuta daljuta da nebudešda nebudeš žutavede budi dobrabudi dobra dadobra da neda ne budešne budeš modranemoj biti ljuta dabiti ljuta da nebudešljuta da nebudeš žutavede budi dobra dabudi dobra da nedobra da ne budešda ne budeš modranemoj biti ljuta da nebudešbiti ljuta da nebudeš žutavede budi dobra da nebudi dobra da ne budešdobra da ne budeš modra

Nemoj se praviti mudrim nego to stvarno i budi, jer nije dovoljno praviti se zdravim nego to i stvarno biti. -Epikur
nemoj-se-praviti-mudrim-nego-to-stvarno-i-budi-jer-nije-dovoljno-praviti-se-zdravim-nego-to-i-stvarno-biti
Nemoj hodati iza mene; možda te neću znati voditi. Nemoj hodati ispred mene; možda te neću znati slijediti. Prosto hodaj pored mene i budi mi prijatelj. -Alber Kami
nemoj-hodati-iza-mene-moda-te-neu-znati-voditi-nemoj-hodati-ispred-mene-moda-te-neu-znati-slijediti-prosto-hodaj-pored-mene-i-budi-mi-prijatelj
Ako si kamen budi ljubak, ako si biljka budi osjetljiv, ako si čovjek budi ljubav. -Viktor Igo
ako-kamen-budi-ljubak-ako-biljka-budi-osjetljiv-ako-ovjek-budi-ljubav