Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno riječi. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo riječi.


nemoj-biti-od-onih-koji-kau-malo-puno-rijei-budi-od-onih-koji-kau-mnogo-malo-rijei
pitagoranemojbitiodonihkojikažumalopunoriječibudimnogonemoj bitibiti odod onihonih kojikoji kažukažu malomalo sasa punopuno riječibudi odod onihonih kojikoji kažukažu mnogomnogo sasa malomalo riječinemoj biti odbiti od onihod onih kojionih koji kažukoji kažu malokažu malo samalo sa punosa puno riječibudi od onihod onih kojionih koji kažukoji kažu mnogokažu mnogo samnogo sa malosa malo riječinemoj biti od onihbiti od onih kojiod onih koji kažuonih koji kažu malokoji kažu malo sakažu malo sa punomalo sa puno riječibudi od onih kojiod onih koji kažuonih koji kažu mnogokoji kažu mnogo sakažu mnogo sa malomnogo sa malo riječinemoj biti od onih kojibiti od onih koji kažuod onih koji kažu maloonih koji kažu malo sakoji kažu malo sa punokažu malo sa puno riječibudi od onih koji kažuod onih koji kažu mnogoonih koji kažu mnogo sakoji kažu mnogo sa malokažu mnogo sa malo riječi

Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno reči. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo reči. -Pitagora
nemoj-biti-od-onih-koji-kau-malo-puno-rei-budi-od-onih-koji-kau-mnogo-malo-rei
Najstarije riječi -
najstarije-rijei-da-i-ne-u-isto-vrijeme-zahtijevaju-najvie-razmiljanja-prije-nego-se-kau
Najstarije riječi – “da” i “ne” – u isto vreme zahtevaju najviše razmišljanja pre nego se kažu. -Pitagora
najstarije-rijei-da-i-ne-u-isto-vreme-zahtevaju-najvie-razmiljanja-pre-nego-se-kau
Ako slobodno društvo ne može da pomogne mnogima koji su siromašni, onda ne može ni da sačuva malo onih koji su bogati. -Džon F. Kenedi
ako-slobodno-drutvo-ne-moe-da-pomogne-mnogima-koji-su-siroma-onda-ne-moe-da-uva-malo-onih-koji-su-bogati