Nemoj da načinješ sad ozbiljne teme, dođi, skupi se tu i budi dobra.


nemoj-da-nainje-sad-ozbiljne-teme-doi-skupi-se-i-budi-dobra
Đorđe balaševićnemojdanačinjesadozbiljnetemedođiskupisebudidobranemoj dada načinješnačinješ sadsad ozbiljneozbiljne temeskupi sese tui budibudi dobranemoj da načinješda načinješ sadnačinješ sad ozbiljnesad ozbiljne temeskupi se tuse tu itu i budii budi dobranemoj da načinješ sadda načinješ sad ozbiljnenačinješ sad ozbiljne temeskupi se tu ise tu i buditu i budi dobranemoj da načinješ sad ozbiljneda načinješ sad ozbiljne temeskupi se tu i budise tu i budi dobra

Nemoj biti ljuta da nebudeš žuta, vede budi dobra da ne budeš modra. -Hrvatske poslovice
nemoj-biti-ljuta-da-nebude-uta-vede-budi-dobra-da-ne-bude-modra
Malo treba da se skupi veliko bogatstvo, ali mnogo da se skupi malo. -Francuske poslovice
malo-treba-da-se-skupi-veliko-bogatstvo-ali-mnogo-da-se-skupi-malo
Nemoj hodati iza mene; možda te neću znati voditi. Nemoj hodati ispred mene; možda te neću znati slijediti. Prosto hodaj pored mene i budi mi prijatelj. -Alber Kami
nemoj-hodati-iza-mene-moda-te-neu-znati-voditi-nemoj-hodati-ispred-mene-moda-te-neu-znati-slijediti-prosto-hodaj-pored-mene-i-budi-mi-prijatelj
Ako si kamen budi ljubak, ako si biljka budi osjetljiv, ako si čovjek budi ljubav. -Viktor Igo
ako-kamen-budi-ljubak-ako-biljka-budi-osjetljiv-ako-ovjek-budi-ljubav
Nemoj malena. Šta god da sad kažeš slagaćeš, a moraš se početi navikavati na to da više nemaš nekog ko će se uvek praviti da ti veruje. Ja više neću biti taj. -Đorđe Balašević
nemoj-malena-god-da-sad-kae-slagae-a-mora-se-poeti-navikavati-na-to-da-vie-nema-nekog-ko-e-se-uvek-praviti-da-ti-veruje-ja-vie-neu-biti-taj