Nemoj dozvoliti da ti se suviše nešto približi, sve što ti postane blisko poželit ćeš zadržati. A zadržati se ništa ne može.


nemoj-dozvoliti-da-ti-se-suvie-neto-priblii-sve-to-ti-postane-blisko-poelit-e-zadrati-a-zadrati-se-ne-moe
bosanske poslovicenemojdozvolitidatisesuvienetopribližisvetopostanebliskopoželitćezadržatizadržatinitanemoženemoj dozvolitidozvoliti dada titi sese suvišesuviše neštonešto približisve štošto titi postanepostane bliskoblisko poželitpoželit ćešćeš zadržatizadržati sese ništaništa nene moženemoj dozvoliti dadozvoliti da tida ti seti se suvišese suviše neštosuviše nešto približisve što tišto ti postaneti postane bliskopostane blisko poželitblisko poželit ćešpoželit ćeš zadržatia zadržati sezadržati se ništase ništa neništa ne moženemoj dozvoliti da tidozvoliti da ti seda ti se suvišeti se suviše neštose suviše nešto približisve što ti postanešto ti postane bliskoti postane blisko poželitpostane blisko poželit ćešblisko poželit ćeš zadržatia zadržati se ništazadržati se ništa nese ništa ne moženemoj dozvoliti da ti sedozvoliti da ti se suvišeda ti se suviše neštoti se suviše nešto približisve što ti postane bliskošto ti postane blisko poželitti postane blisko poželit ćešpostane blisko poželit ćeš zadržatia zadržati se ništa nezadržati se ništa ne može

I to mi je nešto – slava. Skupo je plaćaš, a ne možeš je zadržati. Nije li ona egoizam velikih ljudi kao što je sreća egoizam budala? -Onore de Balzak
i-to-mi-neto-slava-skupo-plaa-a-ne-moe-zadrati-nije-li-ona-egoizam-velikih-ljudi-kao-to-srea-egoizam-budala
Želim nešto da ti kažem. Nemoj da se opterećuješ objašnjenjima emocija. Proživljavaj sve intezivno i sve što osjetiš čuvaj kao poklon od Boga. -Paulo Koeljo
elim-neto-da-ti-kaem-nemoj-da-se-optereuje-objanjenjima-emocija-proivljavaj-sve-intezivno-i-sve-to-osjeti-uvaj-kao-poklon-od-boga