Nemoj me pitati:


nemoj-me-pitati-zato-ba-ja-u-meni-posebno-nema-ti-eg-posebnog-eg-to-bih-umio-sebi-da-objasnim-meutim-u-tome-i-jeste-tajna-ivota
paulo koeljonemojmepitatizatobajaŠtameniposebnonematiničegposebnogtobihumiosebidaobjasnimmeđutimtomejestetajnaživotanemoj meme pitatizaštozašto bašbaš jau meninemaš titi ničegničeg posebnogničeg štošto bihbih umioumio sebisebi dada objasnimu tometome ii jestejeste tajnatajna životanemoj me pitatizašto bašzašto baš jaje u meninemaš ti ničegti ničeg posebnogničeg što bihšto bih umiobih umio sebiumio sebi dasebi da objasnimu tome itome i jestei jeste tajnajeste tajna života

Takve smo mi žene, i nema ničeg rđavog u tome- u ženskoj je prirodi da se otvara za ljubav s velikom lakoćom.Ne razumem kako žena može izaći iz kuće bez da se malo dotera– ako zbog ničeg, onda iz pristojnosti. A potom, nikad ne znaš, možda baš tada ima zakazan sudar sa sudbinom. A najbolje je izgledati što je lepše moguće za sudbinu.Ne razumem kako žena može izaći iz kuće bez da se malo dotera– ako zbog ničeg, onda iz pristojnosti. A potom, nikad ne znaš, možda baš tog tada ima zakazan sudar sa sudbinom. A najbolje je izgledati što je lepše moguće za sudbinu.Šta god da jeste, budite dobri u tome.Nema ničeg veličanstvenog u vezi sa tim. Sve što treba da se uradi je da se pritiskaju odgovarajuće dirke u odgovarajućem trenutku i instrument će svirati sam od sebe.U moralnosti nema ničeg božanskog, to je posve ljudska stvar...