Nemoj misliti da si dobar samo ako si najbolji među najlošijima.


nemoj-misliti-da-dobar-samo-ako-najbolji-meu-najloijima
latinske poslovicenemojmislitidadobarsamoakonajboljimeđunajloijimanemoj mislitimisliti dada sisi dobardobar samosamo akoako sisi najboljinajbolji međumeđu najlošijimanemoj misliti damisliti da sida si dobarsi dobar samodobar samo akosamo ako siako si najboljisi najbolji međunajbolji među najlošijimanemoj misliti da simisliti da si dobarda si dobar samosi dobar samo akodobar samo ako sisamo ako si najboljiako si najbolji međusi najbolji među najlošijimanemoj misliti da si dobarmisliti da si dobar samoda si dobar samo akosi dobar samo ako sidobar samo ako si najboljisamo ako si najbolji međuako si najbolji među najlošijima

Sveti Nikola! Najbolji kuvar među odbojkašima i najbolji odbojkaš među kuvarima. – nakon jednog od mnogobrojnih kuvanja Nikole Grbića. -Duško Korać
sveti-nikola-najbolji-kuvar-meu-odbojkaima-i-najbolji-odbojka-meu-kuvarima-nakon-jednog-od-mnogobrojnih-kuvanja-nikole-grbia
Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovek dobar ako je vešt s rečima. -Čuang Ce
ne-znai-da-dobar-ako-glasno-laje-isto-tako-ne-znai-da-ovek-dobar-ako-vet-s-reima
Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovjek dobar ako je vješt s riječima. -Čuang Ce
ne-znai-da-dobar-ako-glasno-laje-isto-tako-ne-znai-da-ovjek-dobar-ako-vjet-s-rijeima
Nemoj misliti da si veliki čovek zato što ti je sena velika kad se sunce rađa. -Konfučije
nemoj-misliti-da-veliki-ovek-zato-to-ti-sena-velika-kad-se-sunce-raa
Nemoj misliti da si veliki čovek zato što ti je sjena velika kad se sunce rađa. -Konfučije
nemoj-misliti-da-veliki-ovek-zato-to-ti-sjena-velika-kad-se-sunce-raa