Nemoj misliti da si veliki čovek zato što ti je sjena velika kad se sunce rađa.


nemoj-misliti-da-veliki-ovek-zato-to-ti-sjena-velika-kad-se-sunce-raa
konfučijenemojmislitidavelikičovekzatototisjenavelikakadsesuncerađanemoj mislitimisliti dada sisi velikiveliki čovekčovek zatozato štošto titi jeje sjenasjena velikavelika kadkad sese suncesunce rađanemoj misliti damisliti da sida si velikisi veliki čovekveliki čovek zatočovek zato štozato što tišto ti jeti je sjenaje sjena velikasjena velika kadvelika kad sekad se suncese sunce rađanemoj misliti da simisliti da si velikida si veliki čoveksi veliki čovek zatoveliki čovek zato štočovek zato što tizato što ti ješto ti je sjenati je sjena velikaje sjena velika kadsjena velika kad sevelika kad se suncekad se sunce rađanemoj misliti da si velikimisliti da si veliki čovekda si veliki čovek zatosi veliki čovek zato štoveliki čovek zato što tičovek zato što ti jezato što ti je sjenašto ti je sjena velikati je sjena velika kadje sjena velika kad sesjena velika kad se suncevelika kad se sunce rađa

Nemoj misliti da si veliki čovek zato što ti je sena velika kad se sunce rađa. -Konfučije
nemoj-misliti-da-veliki-ovek-zato-to-ti-sena-velika-kad-se-sunce-raa
Čak i filozofi će hvaliti rat govoreći da on čini čovječanstvo plemenitim zaboravljajući na Grka koji je davno rekao: „Rat je loš zato što rađa više zla, nego što ga ubija.“ -Imanuel Kant
ak-i-filozofi-e-hvaliti-rat-govorei-da-on-ini-ovjeanstvo-plemenitim-zaboravljajui-na-grka-koji-davno-rekao-rat-lo-zato-to-raa-vie-zla-nego-to-ga
Čak i će filozofi hvaliti rat govoreći da on čini čovečanstvo plemenitim, zaboravljajući na Grka koji je davno rekao: „Rat je loš zato što rađa više zla, nego što ga ubija. -Imanuel Kant
ak-i-e-filozofi-hvaliti-rat-govorei-da-on-ini-oveanstvo-plemenitim-zaboravljajui-na-grka-koji-davno-rekao-rat-lo-zato-to-raa-vie-zla-nego-to-ga
Mnogi ljudi propadaju u životu zato što su veliki u malim stvarima. -Entoni Robins
mnogi-ljudi-propadaju-u-ivotu-zato-to-su-veliki-u-malim-stvarima
U suštini, sve što čovek ima to je svoje ja. To ja je sunce s hiljadu zraka u njegovom stomaku. Ostalo je ništa. -Pablo Pikaso
u-sutini-sve-to-ovek-ima-to-svoje-ja-to-ja-sunce-s-hiljadu-zraka-u-njegovom-stomaku-ostalo