Nemoj moliti za lakši život. Moli se da budeš snažniji čovek.


nemoj-moliti-za-laki-ivot-moli-se-da-bude-snaniji-ovek
džon f. kenedinemojmolitizalakiživotmolisedabudesnažnijičoveknemoj molitimoliti zaza lakšilakši životmoli sese dada budešbudeš snažnijisnažniji čoveknemoj moliti zamoliti za lakšiza lakši životmoli se dase da budešda budeš snažnijibudeš snažniji čoveknemoj moliti za lakšimoliti za lakši životmoli se da budešse da budeš snažnijida budeš snažniji čoveknemoj moliti za lakši životmoli se da budeš snažnijise da budeš snažniji čovek

Sve nove ljubavi drukčije vrede. Živi se svaki put iz početka. Živi se da se nikad ne pada. Da budeš snažniji posle oluje. -Zoran Đinđić
sve-nove-ljubavi-drukije-vrede-ivi-se-svaki-put-iz-poetka-ivi-se-da-se-nikad-ne-pada-da-bude-snaniji-posle-oluje
Nemojte se moliti da imate lak život, molite se za snagu da podnesete težak život. -Brus li
nemojte-se-moliti-da-imate-lak-ivot-molite-se-za-snagu-da-podnesete-teak-ivot
Tvoje vreme je ograničeno, nemoj ga trošiti živeći nečiji život. Nemoj da dopustiš da te zarobi dogma – i nemoj živeti kako drugi misle. Nemoj ...
tvoje-vreme-ogranieno-nemoj-ga-troiti-ivei-neiji-ivot-nemoj-da-dopusti-da-te-zarobi-dogma-i-nemoj-iveti-kako-drugi-misle-nemoj
Nemoj biti ljuta da nebudeš žuta, vede budi dobra da ne budeš modra. -Hrvatske poslovice
nemoj-biti-ljuta-da-nebude-uta-vede-budi-dobra-da-ne-bude-modra
Novac ne predstavlja toliku vrijednost kakvu je postavio čovjek prema njemu. Savnovac ja sam ulagao u izume sa kojima sam omogućio nove pronalaske omogućujući čovječanstvu lakši život. -Nikola Tesla
novac-ne-predstavlja-toliku-vrijednost-kakvu-postavio-ovjek-prema-njemu-savnovac-ja-sam-ulagao-u-izume-kojima-sam-omoguio-nove-pronalaske-omoguujui