Nemoj nikada misliti da rat, ma koliko potreban bio, ma koliko opravdan bio, nije zločin.


nemoj-nikada-misliti-da-rat-koliko-potreban-bio-koliko-opravdan-bio-nije-zloin
ernest hemingvejnemojnikadamislitidaratkolikopotrebanbioopravdannijezločinnemoj nikadanikada mislitimisliti dada ratma kolikokoliko potrebanpotreban bioma kolikokoliko opravdanopravdan bionije zločinnemoj nikada mislitinikada misliti damisliti da ratma koliko potrebankoliko potreban bioma koliko opravdankoliko opravdan bionemoj nikada misliti danikada misliti da ratma koliko potreban bioma koliko opravdan bionemoj nikada misliti da rat

Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio poteban ili opravdan, nije zločin. -Ernest Hemingvej
nikada-nemoj-misliti-da-rat-nebitno-koliko-bio-poteban-ili-opravdan-nije-zloin
Samo staro drvo zna koliko je rat bio užasan, no na žalost ne može nam to ispričat. -Poslovice korisnika
samo-staro-drvo-zna-koliko-rat-bio-uasan-no-na-alost-ne-moe-nam-to-ispriat
Život nam ne bi bio potreban kad bi bio jasan. -Matija Bećković
ivot-nam-ne-bi-bio-potreban-kad-bi-bio-jasan
Nemoj nikada traziti da ti se vrati neko ko te je od sebe oterao kad ti je bio najpotrebniji!
nemoj-nikada-traziti-da-ti-se-vrati-neko-ko-te-od-sebe-oterao-kad-ti-bio-najpotrebniji