Nemoj nikada traziti da ti se vrati neko ko te je od sebe oterao kad ti je bio najpotrebniji!


nemoj-nikada-traziti-da-ti-se-vrati-neko-ko-te-od-sebe-oterao-kad-ti-bio-najpotrebniji
nemojnikadatrazitidatisevratinekokoteodsebeoteraokadbionajpotrebnijinemoj nikadanikada trazititraziti dada titi sese vrativrati nekoneko koko tete jeje odod sebesebe oteraooterao kadkad titi jeje biobio najpotrebnijinemoj nikada trazitinikada traziti datraziti da tida ti seti se vratise vrati nekovrati neko koneko ko teko te jete je odje od sebeod sebe oteraosebe oterao kadoterao kad tikad ti jeti je bioje bio najpotrebnijinemoj nikada traziti danikada traziti da titraziti da ti seda ti se vratiti se vrati nekose vrati neko kovrati neko ko teneko ko te jeko te je odte je od sebeje od sebe oteraood sebe oterao kadsebe oterao kad tioterao kad ti jekad ti je bioti je bio najpotrebnijinemoj nikada traziti da tinikada traziti da ti setraziti da ti se vratida ti se vrati nekoti se vrati neko kose vrati neko ko tevrati neko ko te jeneko ko te je odko te je od sebete je od sebe oteraoje od sebe oterao kadod sebe oterao kad tisebe oterao kad ti jeoterao kad ti je biokad ti je bio najpotrebniji

Nemoj nikada misliti da rat, ma koliko potreban bio, ma koliko opravdan bio, nije zločin. -Ernest Hemingvej
nemoj-nikada-misliti-da-rat-koliko-potreban-bio-koliko-opravdan-bio-nije-zloin
Nikad nemoj da se vraćaš, kad već jednom u svet kreneš … Nemoj da mi nešto petljaš. Nemoj da mi hoćeš-nećeš.
nikad-nemoj-da-se-vraa-kad-ve-jednom-u-svet-krene-nemoj-da-mi-neto-petlja-nemoj-da-mi-hoenee
Onaj osećaj kad te zaboravi neko koga si voleo najviše na svetu, ko je bio sastavni deo tvog života. I odjednom nestane, ispari … zbog nekog drugog & ...
onaj-oseaj-kad-te-zaboravi-neko-koga-voleo-najvie-na-svetu-ko-bio-sastavni-deo-tvog-ivota-i-odjednom-nestane-ispari-zbog-nekog-drugog