Nemoj pitati šta možeš uraditi za svoju zemlju. Pitaj šta je za ručak!


nemoj-pitati-moe-uraditi-za-svoju-zemlju-pitaj-za-ruak
orson velsnemojpitatitamožeuraditizasvojuzemljupitajručaknemoj pitatipitati štašta možešmožeš uraditiuraditi zaza svojusvoju zemljupitaj štaje zaza ručaknemoj pitati štapitati šta možeššta možeš uraditimožeš uraditi zauraditi za svojuza svoju zemljupitaj šta ješta je zaje za ručaknemoj pitati šta možešpitati šta možeš uraditišta možeš uraditi zamožeš uraditi za svojuuraditi za svoju zemljupitaj šta je zašta je za ručaknemoj pitati šta možeš uraditipitati šta možeš uraditi zašta možeš uraditi za svojumožeš uraditi za svoju zemljupitaj šta je za ručak

Ponekad sve što možeš uraditi je ne razmišljati, ne pitati se, ne zamišljati i ne nervirati se. Samo diši i veruj da će sve biti u najboljem redu.
ponekad-sve-to-moe-uraditi-ne-razmiljati-ne-pitati-se-ne-zamiljati-i-ne-nervirati-se-samo-dii-i-veruj-da-e-sve-biti-u-najboljem-redu
Ne možes samo pitati korisnike šta je to što oni žele i onda se truditi da im to i daš. Dok ti to napraviš, oni će poželeti nešto drugo. -Stiv Džobs
ne-moes-samo-pitati-korisnike-to-to-oni-ele-i-onda-se-truditi-da-im-to-i-da-dok-ti-to-napravi-oni-e-poeleti-neto-drugo
Ne lutajmo mislima i ne gledajmo šta drugi rade, nego gledajmo šta mi radimo, šta od nas proizilazi, da li tešimo ili osuđujemo, da li praštamo ili volimo. -Otac Tadej
ne-lutajmo-mislima-i-ne-gledajmo-drugi-rade-nego-gledajmo-mi-radimo-od-nas-proizilazi-da-li-teimo-ili-osuujemo-da-li-pratamo-ili-volimo
Što je više pazio šta će uraditi, sve se teže rešavao da uopšte nešto uradi, i sve je manje i radio. -Ivo Andric
to-vie-pazio-e-uraditi-sve-se-tee-reavao-da-uopte-neto-uradi-i-sve-manje-i-radio