Nemoj pričati malo na puno tema. Pričaj mnogo na nekoliko njih.


nemoj-priati-malo-na-puno-tema-priaj-mnogo-na-nekoliko-njih
pitagoranemojpričatimalonapunotemapričajmnogonekolikonjihnemoj pričatipričati malomalo nana punopuno temapričaj mnogomnogo nana nekolikonekoliko njihnemoj pričati malopričati malo namalo na punona puno temapričaj mnogo namnogo na nekolikona nekoliko njihnemoj pričati malo napričati malo na punomalo na puno temapričaj mnogo na nekolikomnogo na nekoliko njihnemoj pričati malo na punopričati malo na puno temapričaj mnogo na nekoliko njih

Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno riječi. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo riječi.Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno reči. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo reči.Pričati mnogo je jedna stvar, pričati mudro je sasvim druga.Imam mnogo vremena za bitne ljude u mom životu i prijateljstvo je meni jako bitna tema. Mislim da sam među piscima koje poznajem, po tom pitanju poseban.Imao sam puno takvih dana u životu i pamtim ih samo po tome što sam ih zaboravio. Oni su kao slike u dječijim farbankama koje ožive tek kad se oko njih potrudiš, i ja sam, kao i svi, preskočio mnogo stranica tragajući za slikama koje ću lakše obojiti.Nasmešite se sa mnogo dobrote i malo, malo gorčine. Oprostite životu i svetu što nisu savršeni.