Nemoj se bojati ljudi koji se ne slažu sa tobom, nego se boj kukavica koje se ne slažu sa tobom i koje ti to ne smiju da kažu.


nemoj-se-bojati-ljudi-koji-se-ne-slau-tobom-nego-se-boj-kukavica-koje-se-ne-slau-tobom-i-koje-ti-to-ne-smiju-da-kau
napoleon bonapartanemojsebojatiljudikojineslažutobomnegobojkukavicakojetobomtitosmijudakažunemoj sese bojatibojati ljudiljudi kojikoji sese nene slažuslažu sasa tobomnego sese bojboj kukavicakukavica kojekoje sese nene slažuslažu sasa tobomtobom ii kojekoje tine smijusmiju dada kažunemoj se bojatise bojati ljudibojati ljudi kojiljudi koji sekoji se nese ne slažune slažu saslažu sa tobomnego se bojse boj kukavicaboj kukavica kojekukavica koje sekoje se nese ne slažune slažu saslažu sa tobomsa tobom itobom i kojei koje titi to nene smiju dasmiju da kažunemoj se bojati ljudise bojati ljudi kojibojati ljudi koji seljudi koji se nekoji se ne slažuse ne slažu sane slažu sa tobomnego se boj kukavicase boj kukavica kojeboj kukavica koje sekukavica koje se nekoje se ne slažuse ne slažu sane slažu sa tobomslažu sa tobom isa tobom i kojetobom i koje tikoje ti to neti to ne smijune smiju da kažunemoj se bojati ljudi kojise bojati ljudi koji sebojati ljudi koji se neljudi koji se ne slažukoji se ne slažu sase ne slažu sa tobomnego se boj kukavica kojese boj kukavica koje seboj kukavica koje se nekukavica koje se ne slažukoje se ne slažu sase ne slažu sa tobomne slažu sa tobom islažu sa tobom i kojesa tobom i koje tii koje ti to nekoje ti to ne smijuti to ne smiju da

Postariji muškarci i mlade devojke bolje se slažu, jer, kako kažu psiholozi, imaju podjednako malene seksualne prohteve. -Eva Gabor
postariji-mukarci-i-mlade-devojke-bolje-se-slau-jer-kako-kau-psiholozi-imaju-podjednako-malene-seksualne-prohteve
Moje su mogućnosti mnogo veće nego što sam mislila, i ja bih htela s tobom da podelim i neke drage stvari koje sam tek počela da otkrivam. -Paulo Koeljo
moje-su-mogunosti-mnogo-vee-nego-to-sam-mislila-i-ja-bih-htela-s-tobom-da-podelim-i-neke-drage-stvari-koje-sam-tek-poela-da-otkrivam
Kad se ljudi slažu sa mnom, uvek imam osećaj da sam negde pogrešio. -Ernest Hemingvej
kad-se-ljudi-slau-mnom-uvek-imam-oseaj-da-sam-negde-pogreio
Kad se ljudi slažu sa mnom, uvijek imam osjećaj da sam negdje pogriješio. -Ernest Hemingvej
kad-se-ljudi-slau-mnom-uvijek-imam-osjeaj-da-sam-negdje-pogrijeio
Nemoj provoditi vreme sa nekim kome nije stalo provoditi ga sa tobom. -Gabriel Garcia Markez
nemoj-provoditi-vreme-nekim-kome-nije-stalo-provoditi-ga-tobom