Nemoj se bojati svojih neobičnih razmišljanja, zato što sva danas prihvaćena razmišljanja su nekada bila neobična.


nemoj-se-bojati-svojih-neobinih-razmiljanja-zato-to-sva-danas-prihvaena-razmiljanja-su-nekada-bila-neobina
bertrand raselnemojsebojatisvojihneobičnihrazmiljanjazatotosvadanasprihvaćenarazmiljanjasunekadabilaneobičnanemoj sese bojatibojati svojihsvojih neobičnihneobičnih razmišljanjazato štošto svasva danasdanas prihvaćenaprihvaćena razmišljanjarazmišljanja susu nekadanekada bilabila neobičnanemoj se bojatise bojati svojihbojati svojih neobičnihsvojih neobičnih razmišljanjazato što svašto sva danassva danas prihvaćenadanas prihvaćena razmišljanjaprihvaćena razmišljanja surazmišljanja su nekadasu nekada bilanekada bila neobičnanemoj se bojati svojihse bojati svojih neobičnihbojati svojih neobičnih razmišljanjazato što sva danasšto sva danas prihvaćenasva danas prihvaćena razmišljanjadanas prihvaćena razmišljanja suprihvaćena razmišljanja su nekadarazmišljanja su nekada bilasu nekada bila neobičnanemoj se bojati svojih neobičnihse bojati svojih neobičnih razmišljanjazato što sva danas prihvaćenašto sva danas prihvaćena razmišljanjasva danas prihvaćena razmišljanja sudanas prihvaćena razmišljanja su nekadaprihvaćena razmišljanja su nekada bilarazmišljanja su nekada bila neobična

Jedina stvar koju znam raditi je slikati, zato što imam potrebu, i slikam sve što mi prođe kroz glavu, bez razmišljanja. -Frida Kalo
jedina-stvar-koju-znam-raditi-slikati-zato-to-imam-potrebu-i-slikam-sve-to-mi-proe-kroz-glavu-bez-razmiljanja
I sva sreća koja me je zadesila bila je samo zato što sam kockice bacio kako treba. -Čarls Bukovski
i-sva-srea-koja-me-zadesila-bila-samo-zato-to-sam-kockice-bacio-kako-treba
Nemoj se bojati budućnosti! Doživećeš je ako ti je suđeno, pa ćeš sve razborito urediti kao što si znao razumno postupiti u sadašnjosti. -Marko Aurelije
nemoj-se-bojati-budunosti-doivee-ako-ti-sueno-pa-e-sve-razborito-urediti-kao-to-znao-razumno-postupiti-u-sadanjosti
Pre svake minute delovanja, treba sat razmišljanja. -Henri Ford
pre-svake-minute-delovanja-treba-sat-razmiljanja
Pre svake minute delovanja, treba biti sat razmišljanja -Henri  Ford
pre-svake-minute-delovanja-treba-biti-sat-razmiljanja