Nemoj se previše truditi, jer najbolje stvari se dešavaju, kad im se najmanje nadaš.


nemoj-se-previe-truditi-jer-najbolje-stvari-se-deavaju-kad-im-se-najmanje-nada
nemojseprevietruditijernajboljestvarideavajukadimnajmanjenadanemoj sese previšepreviše truditijer najboljenajbolje stvaristvari sese dešavajukad imim sese najmanjenajmanje nadašnemoj se previšese previše truditijer najbolje stvarinajbolje stvari sestvari se dešavajukad im seim se najmanjese najmanje nadašnemoj se previše truditijer najbolje stvari senajbolje stvari se dešavajukad im se najmanjeim se najmanje nadašjer najbolje stvari se dešavajukad im se najmanje nadaš

Mali detalji su od vitalnog značaja. Male stvari čine da se velike stvari dešavaju. -Džon Vuden
mali-detalji-su-od-vitalnog-znaaja-male-stvari-ine-da-se-velike-stvari-deavaju
Svi dani postanu jednaki onda kada ljudi prestanu da primećuju lepe stvari koje im se dešavaju kad god Sunce prelazi svoj nebeski put. -Paulo Koeljo
svi-dani-postanu-jednaki-onda-kada-ljudi-prestanu-da-primeuju-lepe-stvari-koje-im-se-deavaju-kad-god-sunce-prelazi-svoj-nebeski-put
Najbolje okolnosti dešavaju se onima koji najbolje iskorišćavaju svaku okolnost. -Džon Vuden
najbolje-okolnosti-deavaju-se-onima-koji-najbolje-iskoriavaju-svaku-okolnost