Nemoj se venčavati radi novca. Uvek možeš jeftinije da ga pozajmiš.


nemoj-se-venavati-radi-novca-uvek-moe-jeftinije-da-ga-pozajmi
eva gabornemojsevenčavatiradinovcauvekmožejeftinijedagapozajminemoj sese venčavativenčavati radiradi novcauvek možešmožeš jeftinijejeftinije dada gaga pozajmišnemoj se venčavatise venčavati radivenčavati radi novcauvek možeš jeftinijemožeš jeftinije dajeftinije da gada ga pozajmišnemoj se venčavati radise venčavati radi novcauvek možeš jeftinije damožeš jeftinije da gajeftinije da ga pozajmišnemoj se venčavati radi novcauvek možeš jeftinije da gamožeš jeftinije da ga pozajmiš

Stvaranje bogatstva nije pogrešna stvar, nego je pogrešno voleti novac samo radi novca. -Margaret Tačer
stvaranje-bogatstva-nije-pogrena-stvar-nego-pogreno-voleti-novac-samo-radi-novca
Uvek radi dok si trezan ono što govoriš da ćeš uraditi dok si pijan. To će te naučiti da držiš jezik zavezanim! -Ernest Hemingvej
uvek-radi-dok-trezan-ono-to-govori-da-e-uraditi-dok-pijan-to-e-te-nauiti-da-dri-jezik-zavezanim
Uvek se možeš vratiti starim stazama, ali nikad na isti način i nikad kao ista osoba.
uvek-se-moe-vratiti-starim-stazama-ali-nikad-na-isti-nain-i-nikad-kao-ista-osoba