Nemojte da vam novac bude motivacija i ne dopustite da gospodari vama.


nemojte-da-vam-novac-bude-motivacija-i-ne-dopustite-da-gospodari-vama
opra vinfrinemojtedavamnovacbudemotivacijanedopustitegospodarivamanemojte dada vamvam novacnovac budebude motivacijamotivacija ii nene dopustitedopustite dada gospodarigospodari vamanemojte da vamda vam novacvam novac budenovac bude motivacijabude motivacija imotivacija i nei ne dopustitene dopustite dadopustite da gospodarida gospodari vamanemojte da vam novacda vam novac budevam novac bude motivacijanovac bude motivacija ibude motivacija i nemotivacija i ne dopustitei ne dopustite dane dopustite da gospodaridopustite da gospodari vamanemojte da vam novac budeda vam novac bude motivacijavam novac bude motivacija inovac bude motivacija i nebude motivacija i ne dopustitemotivacija i ne dopustite dai ne dopustite da gospodarine dopustite da gospodari vama

Nemojte dopustiti da vam bilo ko kaže šta biste trebali voleti. -Džon Kliz
nemojte-dopustiti-da-vam-bilo-ko-kae-biste-trebali-voleti
Došao sam da vam pomognem, a vi se žalite da ne želim sa vama da plačem. -Fridrih Niče
doao-sam-da-vam-pomognem-a-vi-se-alite-da-ne-elim-vama-da-plaem
Zamislite tu nesreću kad neko ne ume da bude ono što zaista jeste, i da u tome što jeste bude i svečan i uspravan, nego vam stalno zavidi što ne zna da bude: vi. -Miroslav Mika Antić
zamislite-nesreu-kad-neko-ne-ume-da-bude-ono-to-zaista-jeste-i-da-u-tome-to-jeste-bude-i-svean-i-uspravan-nego-vam-stalno-zavidi-to-ne-zna-da-bude-vi
Učenici, kada želite nešto da kažete, triput razmislite o tome pre nego što kažete. Govorite samo ako će vaše reči koristiti vama i drugima. Nemojte govoriti ako nema koristi. -Dogen
uenici-kada-elite-neto-da-kaete-triput-razmislite-o-tome-pre-nego-to-kaete-govorite-samo-ako-e-vae-rei-koristiti-vama-i-drugima-nemojte-govoriti-ako
Nemojte živeti sto godina, jer će vam deca tada imati po sedamdeset i osamdeset godina i tek tada nećete znati šta da radite s njima. -Duško Radović
nemojte-iveti-sto-godina-jer-e-vam-deca-tada-imati-po-sedamdeset-i-osamdeset-godina-i-tek-tada-neete-znati-da-radite-s-njima