Nemojte dozvoliti da zbog male nesuglasice izgubite velikog prijatelja.


nemojte-dozvoliti-da-zbog-male-nesuglasice-izgubite-velikog-prijatelja
dalaj lamanemojtedozvolitidazbogmalenesuglasiceizgubitevelikogprijateljanemojte dozvolitidozvoliti dada zbogzbog malemale nesuglasicenesuglasice izgubiteizgubite velikogvelikog prijateljanemojte dozvoliti dadozvoliti da zbogda zbog malezbog male nesuglasicemale nesuglasice izgubitenesuglasice izgubite velikogizgubite velikog prijateljanemojte dozvoliti da zbogdozvoliti da zbog maleda zbog male nesuglasicezbog male nesuglasice izgubitemale nesuglasice izgubite velikognesuglasice izgubite velikog prijateljanemojte dozvoliti da zbog maledozvoliti da zbog male nesuglasiceda zbog male nesuglasice izgubitezbog male nesuglasice izgubite velikogmale nesuglasice izgubite velikog prijatelja

Krasti malo je glupo. Zato male lopove i kažnjavaju. Ne zbog krađe već zbog gluposti, naivnost, prostakluka. -Matija Bećković
krasti-malo-glupo-zato-male-lopove-i-kanjavaju-ne-zbog-krae-ve-zbog-gluposti-naivnost-prostakluka
Nema velikog književnog djela koje nije poniklo iz bola. Nema velikog stvaranja bez velikog bola. Sve se rodilo iz bola i krvi. Kao i dijete. -Jovan Dučić
nema-velikog-knjievnog-djela-koje-nije-poniklo-iz-bola-nema-velikog-stvaranja-bez-velikog-bola-sve-se-rodilo-iz-bola-i-krvi-kao-i-dijete
Između žene i velikog muškarca postoji prirodan antagonizam, zbog čega su veliki ljudi ili izbegavali superijornije žene, ili imali s njima samo nesrećne doživljaje. -Jovan Dučić
izmeu-ene-i-velikog-mukarca-postoji-prirodan-antagonizam-zbog-ega-su-veliki-ljudi-ili-izbegavali-superijornije-ene-ili-imali-s-njima-samo-nesrene