Nemojte gubiti nadu, jer je za srecu potrebno jako malo… Oko pola grama :))


nemojte-gubiti-nadu-jer-za-srecu-potrebno-jako-malo-oko-pola-grama
nemojtegubitinadujerzasrecupotrebnojakomalo…okopolagramanemojte gubitigubiti nadujer jeje zaza srecusrecu potrebnopotrebno jakojako malo…malo… okooko polapola gramanemojte gubiti nadujer je zaje za srecuza srecu potrebnosrecu potrebno jakopotrebno jako malo…jako malo… okomalo… oko polaoko pola gramajer je za srecuje za srecu potrebnoza srecu potrebno jakosrecu potrebno jako malo…potrebno jako malo… okojako malo… oko polamalo… oko pola gramajer je za srecu potrebnoje za srecu potrebno jakoza srecu potrebno jako malo…srecu potrebno jako malo… okopotrebno jako malo… oko polajako malo… oko pola grama

Zaljubiš se jer je to tebi potrebno, a voliš jer je to potrebno nekom drugom. -Đorđe Balašević
zaljubi-se-jer-to-tebi-potrebno-a-voli-jer-to-potrebno-nekom-drugom
Čudno je, kako je malo potrebno da budemo sretni i jos čudnije, kako nam često baš to malo nedostaje. -Ivo Andrić
udno-kako-malo-potrebno-da-budemo-sretni-i-jos-udnije-kako-nam-esto-ba-to-malo-nedostaje
koliko god se trudio nikada neces uspeti,potrebno je samo malo da bi moju ljubav dobiti,ne krivi sebe jer neces uspeti mene nikad neces osvoiti:-(…
koliko-god-se-trudio-nikada-neces-uspetipotrebno-samo-malo-da-bi-moju-ljubav-dobitine-krivi-sebe-jer-neces-uspeti-mene-nikad-neces-osvoiti
Mrzim kad mi u pola reklama ubace malo filma! :D
mrzim-kad-mi-u-pola-reklama-ubace-malo-filma-d
Radije bih zabavljao ljude uz nadu da će naučiti nešto, nego ih učio nečemu uz nadu da će se zabaviti uz to. -Volt Dizni
radije-bih-zabavljao-ljude-uz-nadu-da-e-nauiti-neto-nego-ih-uio-neemu-uz-nadu-da-e-se-zabaviti-uz-to
Bolje je boriti se i gubiti bitku nego nikada se ne izboriti. -Hegel
bolje-boriti-se-i-gubiti-bitku-nego-nikada-se-ne-izboriti