Nemojte juriti nikoga. Budite svoji i naporno radite. Pravi ljudi, oni koji zaista zaslužuju mesto u vašem životu, će doći sami.


nemojte-juriti-nikoga-budite-svoji-i-naporno-radite-pravi-ljudi-oni-koji-zaista-zasluuju-mesto-u-vaem-ivotu-e-doi-sami
vil smitnemojtejuritinikogabuditesvojinapornoraditepraviljudionikojizaistazaslužujumestovaemživotućedoćisaminemojte juritijuriti nikogabudite svojisvoji ii napornonaporno raditepravi ljudioni kojikoji zaistazaista zaslužujuzaslužuju mestomesto uu vašemvašem životuće doćidoći saminemojte juriti nikogabudite svoji isvoji i napornoi naporno raditeoni koji zaistakoji zaista zaslužujuzaista zaslužuju mestozaslužuju mesto umesto u vašemu vašem životuće doći samibudite svoji i napornosvoji i naporno raditeoni koji zaista zaslužujukoji zaista zaslužuju mestozaista zaslužuju mesto uzaslužuju mesto u vašemmesto u vašem životubudite svoji i naporno raditeoni koji zaista zaslužuju mestokoji zaista zaslužuju mesto uzaista zaslužuju mesto u vašemzaslužuju mesto u vašem životu

Talenat daje Bog. Budite skromni. Slavu vam daju ljudi. Budite zahvalni. Obmanu dajete sami sebi. Budite pažljivi. -Džon Vuden
talenat-daje-bog-budite-skromni-slavu-vam-daju-ljudi-budite-zahvalni-obmanu-dajete-sami-sebi-budite-paljivi
Obični ljudi ne shvataju da se oni koji se zaista bave filozofijom zapravo direktno pripremaju za smrt. -Sokrat
obi-ljudi-ne-shvataju-da-se-oni-koji-se-zaista-bave-filozofijom-zapravo-direktno-pripremaju-za-smrt
Formula za uspeh: Ustajte rano, radite naporno, ubodite premiju. -Džon Pol Geti
formula-za-uspeh-ustajte-rano-radite-naporno-ubodite-premiju
Neshvaćeni ostaju samo oni ljudi koji ili sami ne znaju šta hoće, ili nisu vredni da budu shvaćeni. -Ivan Turgenjev
neshvaeni-ostaju-samo-oni-ljudi-koji-ili-sami-ne-znaju-hoe-ili-nisu-vredni-da-budu-shvaeni
Postoje ljudi koji vam izvade srce i postoje ljudi koji ga vrate na mesto.
postoje-ljudi-koji-vam-izvade-srce-i-postoje-ljudi-koji-ga-vrate-na-mesto